สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 6
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 289
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 3,846,847
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
27 พฤษภาคม 2561
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
  
10  11  12 
13  14  15  16  17  18  19 
20  21  22  23  24  25  26 
27  28  29  30  31     
             
 ประวัติพระพรหมวชิรญาณ (ประสิทธิ์ เขมงฺกโร สุทธิพันธุ์) หน้า ๓
    

     พ.ศ.๒๕๓๘ เป็นประธานจัดงานและอัญเชิญ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ ทรงเปิด ศาลาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (Queen Sirikit Hall) ณ วัดธัมมาราม นครชิคาโก เมื่อ ๒๗ พฤษภาคม
     พ.ศ. ๒๕๓๘ วันที่ ๒๒ ตุลาคม ได้รับพระราชทานพระกฐินพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เชิญไปทอด ณ วัดยางน้อย
อำเภอเขื่องใน อุบลราชธานี (มีผู้โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงวัด ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านบาท) 
     พ.ศ. ๒๕๓๘ เป็นประธานโครงการ จัดนิทรรศการภาพพระราชกรณียกิจ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสทรงครองราชย์ครบ ๕๐ ปี ณ วัดธัมมาราม นครชิคาโก เริ่มแต่ ๒๕๓๘-๒๕๔๐ ในความอุปถัมภ์ของสำนักพระราชวัง
     พ.ศ. ๒๕๓๘ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปรารถนาที่จะให้พสกนิกรไทยแล้วชาวต่างชาติในสหรัฐอเมริกา ได้ชื่นชมพระบารมี พระพรหมวชิรญาณ ขณะดำรงสมณศักดิ์ที่ พระเทพประสิทธิมนต์ จึงได้จัดพิธีมหามงคลฉลองสิริราสมบัติกาญจนาภิเษก ที่
วัดธัมมาราม นครชิคาโก และเป็นประธานโครงการถ่ายทอดสด พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติกาญจนาภิเษก จากท้องสนามหลวง ประเทศไทย
สู่งานพิธีมหามงคลสิริราชสมบัติ ณ วัดธัมมาราม นครชิคาโก ในและเวลาเดียวกัน โดยความสนับสนุนจากบริษัทกรุงเทพโทรทัศน์ ทีวี.กองทัพบกช่อง ๗ สี และการสื่อสารแห่งประเทศไทย
     พ.ศ. ๒๕๓๘ เป็นประธานฝ่ายบรรพชิต ร่วมกับ พล.อ.วิโรจน์ แสงสนิท ผู้บัญชาการทหารสูงสุด นำทหารตำรวจข้าราชการพลเรือน และพ่อ
ค้าประชาชนจากส่วนกลาง จัดพิธีสวัสดิมหามงคล เจริญพระพุทธมนต์ ถวายสังฆทาน เจริญจิตภาวนา และปล่อยโคกระบือ ๕๐ คู่ เพื่อแสดงออก
ถึงความจงรักภักดี ถวายพระกุศลแด่ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ และทุกพระองค์ ร่วมกับข้าราชการและพ่อค้าประชาชนในส่วนภูมิภาค ณ วัดยางน้อย เป็นพิธีมงคลประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญยิ่ง
     พ.ศ. ๒๕๓๘ ได้รับพระราชทานกฐินพระราชทานจาก สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรม ราชินีนาถ ให้เชิญไปทอด ณ วัดธัมมาราม นครชิคาโก
เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม
     พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้รับนิมนต์จากท่านประธานาธิบดี ซูฮาร์โต และมร.ลิม เซียว เลียง ให้ไปสงเคราะห์ครอบครัวและญาติ ที่อินโดนีเชีย และสิงคโปร์ เมื่อ ๒๒-๒๘ มีนาคม (๗ วัน)
     พ.ศ.๒๕๔๐ ได้รับนิมนต์จาก ท่านประธานาธิบดีซูฮาร์โต แห่งอินโดนีเชีย และมร.ลิม เซียวเลียง คหบดีสำคัญของอินโดนีเชีย ให้ไปเยือนนครจาการ์ตา เพื่อสนทนาธรรมและสงเคราะห์ชาวอินโดนีเซีย (ในการนี้ พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ นายกรัฐมนตรี และคุณหญิงพันธุ์เครือ ได้ฝากของที่ระลึกไปมอบแก่ท่านประธานาธิบดีด้วย)
     พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้รับพระราชทานกฐินพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้เชิญไปทอด ณ วัดธัมมาราม นครชิคาโก สหรัฐฯ
     พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้รับพระราชทานกฐินพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี นาถ ให้เชิญไปทอด ณ วัดพุทธาวาส นครฮิวสตัน
รัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา
     พ.ศ.๒๕๔๑ ได้รับนิมนต์จากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา สิริโสภาพรรณวดี ให้ไปถวายธรรมะ ณ พระตำหนักเมืองชาน
เดียโก รัฐแคลิฟลอเนีย สหรัฐอเมริกา
     พ.ศ.๒๕๔๑ ได้รับนิมนต์จาก สมาคมส่งเสริมความเข้าใจระหว่างประเทศแห่งสาธารณ รัฐประชาชนจีน ให้ไปเจริญศาสนไมตรีสัมพันธ์และทัศนศึกษา ในสาธารณรัฐประชาชนจีนแผ่นดิน ใหญ่ เป็นเวลา ๘ วัน (๘ - ๑๕ มิถุนายน)
     พ.ศ.๒๕๔๑ เป็นกรรมการดำเนินการฝ่ายบรรพชิตจัดงาน นิทรรศการภาพถ่ายพระราชกรณียกิจฯ ชุด ในหลวงของเรา ครั้งที่ ๒ ณ นคร
ลอสแอนเจลิส, นครชิคาโก, นครนิวยอร์ค และที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา เพื่อนำรายได้นำขึ้นทูลเกล้าฯถวายโดยเสด็จพระราชกุศล
เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๖ รอบ ในวันที่ ๔-๖ ธันวาคม ๒๕๔๑
     พ.ศ.๒๕๔๒ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นรองประธานกรรมการจัดทำหนังสือที่ระลึกเนื่องในงานทำบุญฉลองชนมายุ ในเจ้าประคุณสมเด็จพระสังฆราช
ด้วยรูปหนึ่ง ในการนี้ท่านได้รับเป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์หนังสือ His Holiness จำนวน ๑๕,๐๐๐ เล่ม เป็นจำนวนเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท
     พ.ศ.๒๕๔๒ เป็นกรรมการดำเนินการฝ่ายบรรพชิตจัดงานนิทรรศการภาพถ่ายพระราชกรณียกิจฯ ชุด ในหลวงของเรา ครั้งที่ ๓ ณ นคร
ลอสแอนเจลิส, นครชิคาโก, นครนิวยอร์ค และที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา เพื่อนำรายได้นำขึ้นทูลเกล้าฯถวายโดยเสด็จพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๖ รอบ ในวันที่ ๔-๖ ธันวาคม ๒๕๔๒
     พ.ศ. ๒๕๔๒  ได้รับนิมนต์จากพุทธศาสนิกชนชาวออสเตรเลีย ให้เดินทางไปสงเคราะห์พุทธศาสนิกชนชาวออสเตรเลีย ณ นครซิดนี และเมลเบริน เป็นเวลา ๗ วัน
     พ.ศ. ๒๕๔๒  ได้รับนิมนต์ให้ไปเป็นประธานการประชุมสัมมนาพระธรรมทูตไทยสายต่าง ประเทศ ณ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เป็นเวลา
๕ วัน
     พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นวิทยากรอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศของคณะสงฆ์ โดยมหา วิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และสมัชชาสงฆ์
ไทยในสหรัฐอเมริกาดำเนินการร่วมกับกรมการ ศาสนา และได้บริจาคอุปถัมภ์โครงการนี้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
     พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้รับพระราชทานกฐินพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี นาถ ให้เชิญไปทอด ณ วัดพุทธาวาส นครฮิวสตัน
รัฐเท็กซัส สหรัฐฯ และที่วัดยางน้อย ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
     พ.ศ.๒๕๔๒ ได้รับพระราชทานกฐินพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯให้นายกาศิกวัฒน์ ปรักกะมานนท์ กงสุลใหญ่
นครชิคาโก เชิญไปทอด ณ วัดธัมมาราม นครชิคาโกถวายพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ ในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ
     พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้รับนิมนต์จากมร.อัลเบริต์ มิสซิสดอนน่า หลานนายชิน นางบุญศรี โสภณพนิช ให้ไปเยี่ยมครอบครัวและพุทธศาสนิกชนใน
ประเทศมาเลเซีย เป็นเวลา ๕ วัน
     พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้รับนิมนต์จาก มร.แอนโทนี่ ซาเล็ม บุตรนายลิม เซี่ยว เลียง ซาเล็ม ให้ไปโปรดครอบครัวและญาติมิตรในประเทศสิงคโปร์
เป็นเวลา ๕ วัน
     พ.ศ. ๒๕๔๓  ได้รับพระราชทานกฐินพระราชทานส่วนพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร ร่วมกับนายสมัคร สุนทรเวช ผู้ว่ากรุงเทพมหานคร ให้อัญเชิญไปถวาย ณ วัดธัมมาราม นครชิคาโก
     พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็นวิทยากรอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศของคณะสงฆ์ โดยมหา วิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   และสมัชชา
สงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ดำเนินการร่วมกับกรม การศาสนา และได้บริจาคอุปถัมภ์โครงการนี้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
     พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้รับพระราชทานกฐินพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี นาถ ให้เชิญไปทอด ณ วัดพุทธาวาส นครฮิวสตัน
รัฐเท็กซัส สหรัฐฯ และที่วัดยางน้อย ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
     พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้รับพระบัญชาให้มาเป็นเจ้าอาวาสพระอารามหลวงวัดยานนาวา ได้เอาใจใส่ส่งเสริมและพัฒนาในด้านการเผยแผ่ ให้มีความ
ก้าวหน้าและทันต่อสถานการณ์โลก ที่กำลังเปลี่ยน แปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยถือ นอกจากศาสนกิจ ในด้านคันถธุระและวิปัสสนาธุระ เป็นศาสน
กิจที่เป็นหลักสำคัญในทางพระพุทธศาสนาแล้ว งานเผยแผ่ธรรมะย่อมมีความสำคัญยิ่งและมีความเกี่ยว เนื่องกัน โดยได้จัดให้มีโครงการ แสดง
ธรรมเทศนา การแสดงปาฐกถาธรรม การสนทนาธรรม การแสดงอุปนิสินกถา การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ตลอดถึงการจัดพิมพ์หนังสือธรรมะ
และการจัดบรรยายธรรมะทางวิทยุ และโทรทัศน์ รวมถึงการเผยแผ่ธรรมะทางสื่อทุกชนิดด้วย 
     พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้รับพระราชทานพระกฐินพระราชทานจาก สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร ให้อัญเชิญไปทอด ณ วัดธัมมาราม นครชิคาโก เมื่อ ๒๘ ตุลาคม
     ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ พระพรหมวชิรญาณ ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้จัดสร้างพระปฏิมาพระพุทธมหามงคล เฉลิมพระเกียรติ ใน
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๗๒ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หน้าตัก ๗๒ นิ้ว  ลงรักปิดทอง  ส่งไปประดิษฐานเป็นพระ
ประธาน ณ วัดในประเทศไทย ในสหรัฐอเมริกา และในประเทศจีน คือ
๑. วัดจักรวรรดิราชาวาส กรุงเทพมหานคร 
๒. วัดยางน้อย จังหวัดอุบลราชธานี
๓. วัดพุทธาวาส นครฮิวสตัน สหรัฐอเมริกา และ 
๔. วัดพุทธศาสนา ในมณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
รวม ๔ องค์ ราคาก่อสร้างพร้อมค่าส่งถึงที่องค์ละ ๑.๒ ล้านบาท รวมเป็นเงิน ๔ ล้าน ๘ แสนบาท
     พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้รับนิมนต์จาก TAN SRI DATO, SERI VINCENT TAN CHEE YIOUN เศรษฐีแห่งประเทศมาเลเชีย ให้ไปสงเคราะห์พุทธศาสนิกชนในประเทศมาเลเซีย เป็นเวลา ๕ วัน    
     พ.ศ. ๒๕๔๕  ได้รับพระบรมราชานุญาตจากสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถให้เป็นประธานสร้างหน้าบันในพระนามาภิไธยย่อ ส.ก. ปิดทอง เพื่อโปรดเกล้าฯให้อัญเชิญไปประดิษฐาน ณ อุโบสถวัดพุทธาวาส นครฮิวสตัน สหรัฐฯ รวมทั้งค่าส่งและค่าติดตั้ง เป็นเงิน ๕ แสนบาท
     พ.ศ. ๒๕๔๕  เป็นประธานเชิญสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เสด็จฯไปทรงยกฉัตรถวายพระพุทธมหามงคล ทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และเปิดหน้าบรรณพระนามาภิไธย ส.ก.อุโบสถวัดพุทธาวาส นครฮิวสตัน สหรัฐฯ พร้อมด้วย สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร และพระเจ้าหลานเธอพระองค์ เจ้าพัชรกิติยาภา 
     พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็นวิทยากรอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศของคณะสงฆ์ โดยมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และสมัชชาสงฆ์
ไทยในสหรัฐอเมริกา ดำเนินการร่วมกับกรมการศาสนา และได้บริจาคอุปถัมภ์โครงการนี้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
     พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้รับพระราชทานกฐินพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี นาถ ให้เชิญไปทอด ณ วัดพุทธาวาส นครฮิวสตัน รัฐ
เท็กซัส สหรัฐฯ วัดนวมินทรราชูทิศ นครบอสตัน สหรัฐฯ และที่วัดยางน้อย ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
     พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้รับพระราชทานพระกฐินพระราชทานจาก สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยาม มกุฎราชกุมาร ให้อัญเชิญไปทอด ณ วัดธัมมา
ราม นครชิคาโก เมื่อ ๒๘ ตุลาคม
     พ.ศ.๒๕๔๕ ได้รับนิมนต์ให้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีรับผ้าป่าสามัคคีของพุทธศาสนิก ชน ชาวไทยในนครซิดนี ประเทศออสเตรเลีย เพื่อ
สมทบทุนโครงการสร้างโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ณ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นเวลา ๕ วัน
     พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นวิทยากรอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศของคณะสงฆ์ โดยมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   และสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ดำเนินการร่วมกับกรมการศาสนา และได้บริจาคอุปถัมภ์โครงการนี้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
     พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้รับพระราชทานกฐินพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ให้เชิญไปทอด ณ วัดพุทธาวาส นครฮิวสตัน รัฐเท็กซัส สหรัฐฯ วัดนวมินทรราชูทิศ นครบอสตัน สหรัฐฯ และที่วัดยางน้อย ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
     พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้รับพระราชทานพระกฐินพระราชทานจาก สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยาม มกุฎราชกุมาร ให้อัญเชิญไปทอด ณ วัดธัมมา
ราม นครชิคาโก เมื่อ ๒๘ ตุลาคม
     พ.ศ. ๒๕๔๖  เดินทางไปทัศนศึกษาและเผยแผ่ธรรมะในประเทศจีน เป็นเวลา ๗ วัน
     พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้รับนิมนต์จาก จากท่านประธานาธิบดี ซูฮาร์โต และมร.ลิม เซียว เลียง  ให้ไปสงเคราะห์ครอบครัวและญาติ ในประเทศอินโดนีเซียและสิงคโปร์ เป็นเวลา ๗ วัน
     พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นวิทยากรอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศของคณะสงฆ์ โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   และสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ดำเนินการร่วมกับกรมการศาสนา และได้บริจาคอุปถัมภ์โครงการนี้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
     พ.ศ. ๒๕๔๗  ได้รับนิมนต์ให้ไปสังเกตการพระศาสนา และสงเคราะห์พุทธศาสนิกชนในประเทศนิวซีแลนด์ และออสเตรเลีย เป็นเวลา ๗ วัน
     พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้รับพระราชทานกฐินพระราชทาน จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้กงสุลใหญ่นครชิคาโก เชิญไปทอด ณ วัดธัมมาราม นครชิคาโก สหรัฐอเมริกา เพื่อถวายพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ
     พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้รับพระราชทานกฐินพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ให้เชิญไปทอด ณ วัดพุทธาวาส นครฮิวสตัน รัฐ
เท็กซัส สหรัฐฯ วัดนวมินทรราชูทิศ นครบอสตัน สหรัฐฯ และที่วัดยางน้อย ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
     พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้รับพระราชทานพระกฐินพระราชทานจาก สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยาม มกุฎราชกุมาร ให้อัญเชิญไปทอด ณ วัดคูเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 
     พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นประธานมูลนิธิพระรัตนตรัย และดำเนินการจัดตั้งสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยขึ้น ณ วัด
ยานนาวา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระ บรมราชินีนาถ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗๒ พรรษา สมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราสฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้เสด็จฯ พร้อมด้วย พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ไปทรงเปิดป้าย “มูลนิธิพระ
รัตนตรัย” และเปิดป้าย“สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อพระพุทธ ศาสนาแห่งประเทศไทย” เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๔๗ (ขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างทด
ลงและพัฒนาระบบ ตามความเหมาะสม เนื่องเพราะเป็นกิจกรรมที่จะต้องใช้บุคคลากร อุปกรณ์ และงบประมาณ จำนวนมาก)
     พ.ศ. ๒๕๔๘  เดินทางไปทัศนศึกษาและเผยแผ่ธรรมในประเทศรัซเซีย เป็นเวลา ๗ วันในการนี้ ได้เข้าพบเพื่อสัมพันธไมตรี กับพระเถระ
ผู้ใหญ่ฝ่ายมหายาน และเข้าพบเยี่ยมประธานาธิบดีแห่งรัฐบูยาเธีย ประเทศรัชเซียด้วย
     พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้รับนิมนต์จากท่านประธานาธิบดี ซูฮาร์โต และ มร.ลิม เซียว เลียง  (ซึ่งนิตยสารในสหรัฐฯจัดให้เป็นเศรษฐีอันดับ ๑ ของ
เอเชีย และเป็นอันดับ ๕ ของโลก) ให้ไปสงเคราะห์ครอบครัวและญาติ พร้อมกับนิมนต์ไปทัศนาศึกษาในเมืองต่างๆ ในประเทศอินโดนีเชียด้วย
เป็นเวลา ๑๕ วัน
     พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นวิทยากรอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศของคณะสงฆ์ โดยมหา วิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   และสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ดำเนินการร่วมกับกรม การศาสนา และได้บริจาคอุปถัมภ์โครงการนี้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
     พ.ศ. ๒๕๔๘  ได้รับนิมนต์ให้ไปเป็นประธานการประชุมสัมมนาพระธรรมทูตไทยสายต่าง ประเทศ และคณะสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ณ
วัดไทย กรุงวอซิงตัน ดี.ซี., เป็นประธานการประชุมกิจการคณะสงฆ์ ณ วัดนวมินทรราชูทิศ นครบอสตัน และวัดธัมมาราม นครชิคาโก เป็นเวลา
๑๕ วัน 
     พ.ศ. ๒๕๔๘  ได้รับนิมนต์ให้ไปเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างวัดไทยกรุงราชคฤห์และถือโอกาสนมัสการพุทธเจดีย์พุทธคยา ประเทศอินเดีย เป็นเวลา ๕ วัน (๑๑-๑๕ มิถุนายน)
     พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้รับพระราชทานกฐินพระราชทาน จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้กงสุลใหญ่นครชิคาโก เชิญไปทอด ณ วัดธัมมาราม นครชิคาโก สหรัฐอเมริกา เพื่อถวายพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ 
     พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้รับพระราชทานกฐินพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี นาถ ให้เชิญไปทอด ณ วัดพุทธาวาส นครฮิวสตัน
รัฐเท็กซัส สหรัฐฯ วัดนวมินทรราชูทิศ นครบอสตัน สหรัฐฯ และที่วัดยางน้อย ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
     พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้รับพระราชทานพระกฐินพระราชทานจาก สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยาม มกุฎราชกุมาร ให้อัญเชิญไปทอด ณ วัดคูเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 
     พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้รับนิมนต์จากพุทธศาสนิกชนในประเทศจีน ให้ดำเนินทางไปปฏิบัติศาสน กิจและดูกิจการพระศาสนาในประเทศจีน ระหว่าง
วันที่ ๒๒-๒๕ พฤศจิกายน เป็นเวลา ๓ วัน 
     พ.ศ. ๒๕๔๙ ได้รับนิมนต์จาก จากท่านประธานาธิบดี ซูฮาร์โต และมร.ลิม เซียวเลียง  ให้ไปสงเคราะห์ครอบครัวและญาติ ในประเทศอินโดนีเซียและสิงคโปร์ ระหว่าง ๒๒-๒๘ มกราคมเป็นเวลา ๗ วัน
     พระพรหมวชิรญาณ มีความสนใจใฝ่หาประสบการณ์และมุ่งสนองงานคณะสงฆ์ไทย และใคร่สนองพระพุทธประสงค์ ในการนำพระพุทธ
ศาสนาออกเผยแผ่แก่ชาวโลก ท่านได้รับนิมนต์ให้จาริกออกทัศนศึกษากิจการศาสนา  ยังนานาประเทศทั่วโลกดังกล่าวแล้ว  
      ในขณะเดียวกัน ท่านก็หาโอกาสเผยแผ่ธรรมแก่ชาวไทยและชาวต่างประเทศ ในประเทศนั้นๆ พร้อมกับประสานศาสนสัมพันธ์ กับองศ์กร
ทางพระพุทธศาสนานานาชาติ ทั้งฝ่ายเถรวาทและมหายาน ควบคู่กันไปด้วย
งานการสาธารณูปการและงานสาธารณสงเคราะห์

งานสาธารณูปการ

    พระพรหมมวชิรญาณ ได้เอาใจใส่ปฏิบัติศาสนกิจในด้านสาธารณูปการ คือการก่อสร้าง   การบุรณปฏิสังขรณ์และการดูแลรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยเกี่ยวกับถาวรวัตถุ และต้นไม้ใบหญ้าในอารามที่ท่านสำนักอยู่ และในการสาธารณสงเคราะห์ คือการช่วยเหลือสนันสนุนในการก่อสร้างการบูรณพัฒนาอาคารสถานที่เป็นต้นช่วยเหลือประชาชน นอกอาราม ทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศตลอดมา คือ
งานสาธารณูปการ ในประเทศไทย
    เมื่อท่านยังเป็นสามเณรอยู่ที่วัดมณีวนาราม ในเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างปี พ.ศ.๒๔๙๓-๒๔๙๗ ท่านได้เอาใจใส่ในการสาธารณูปการของวัด ในฐานะเป็นหัวหน้าคณะสามเณรได้สนองงานการก่อสร้างอาคารโรงเรียนพระปริยัติธรรม ๒ ชั้น พร้อมทั้งดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในบริเวณวัด เพื่อประหยัดงบประมาณ ด้วยแรงงานของคณะสามเณรตลอดมา
     เมื่อท่านย้ายมาอยู่ที่วัดจักรวรรดิราชาวาส กรุงเทพมหานคร ในฐานะเลขานุการเจ้าอาวาส และผู้ช่วยเจ้าอาวาส พระอารามหลวงแห่งนี้ ท่าน
ได้สนองงานเจ้าพระคุณสมเด็จพระธีรญาณมุนี (ธีร์ ปุณณกมหาเถร) ขณะดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสในอดีต ในการก่อสร้างการบุรณพัฒนา
ปฏิสังขรณ์ถาวร วัตถุและดูแลความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบพร้อยในพระอารามตลอดมา  แม้ในสมัยพระเดชพระคุณพระพุทธิวงศมุนี (บุญมา ทีปธมฺโม) เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน ท่านก็ได้รับความไว้วางใจให้เป็นประธานกรรมการควบคุมดูแลการก่อสร้าง การบูรณพัฒนาปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุต่างๆของวัด ดังนี้
     ก. งานก่อสร้าง อาทิ พระวิหารเจดีย์พระพุทธไสยาสน์ พระวิหารเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก ศาลเจ้าพระยาบินทรเดชา (สิงห์) และศาลาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนม ๗๒ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วัดจักรวรรดิราชาวาส เป็นต้น
     ข. งานบูรณปฏิสังขรณ์ อาทิ ศาลาบำเพ็ญกุศล ๑ ในบริเวณฌาปนสถาน, พระอุโบสถ, พระวิหารกลาง, มณฑปพระพุทธบาท, พระวิหารพระนาค และพระพุทธปรางค์ วัดจักรวรรดิราชาวาส เป็นต้น
     ค. งานดูแลรักษาและพัฒนา ความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความสงบในพระอาราม การจัดงานเทศกาลประจำปี งานการกุศลและงานเฉพาะกิจต่างๆ ตลอดถึงกิจการฌาปนสถานและสุสาน การดูแลที่ดินและทรัพย์สินของวัด การจัดผลประโยชน์วัด  และการบำบัดทุกข์บำรุงสุขพระภิกษุสามเณร,ศิษย์วัด และผู้อยู่อาศัยในวัด 
     ง. งานการจัดระบบจราจร โดยที่วัดจักรวรรดิราชาวาส กรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ในย่านธุรกิจ ในอดีตประชาชนส่วนใหญ่จะสัญจรไปมาตลอดถึงมาวัดด้วยเท้า ภายหลังจะใช้รถเป็นพาหนะเป็นส่วนใหญ่ ทำให้ที่จอดรถนอกวัดไม่เพียงพอและขอเข้ามาจอดในบริเวณวัด ประชาชนที่นำรถ
เข้ามาจอดในวัดก็มักประสบปัญหาเรื่องการจอดรถ ตลอดถึงมีคนภายนอกฉวยโอกาสเข้ามาขโมยของในรถ หรือขูดขีดรถและหาประโยชน์เป็น
การส่วนตัว โดยวัดมิได้รับผลประโยชน์แต่อย่างใด

     ในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ พระพรหมวชิรญาณ เมื่อยังดำรงสมณศักดิ์ที่ พระเทพประสิทธิมนต์ และกลับจากสหรัฐอเมริกามาปฏิบัติศาสนกิจในประเทศไทยแล้ว พระเดชพระคุณ พระพุทธิวงศมุนี (บุญมา ทีปธมฺโม) เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน จึงแต่งตั้งให้ท่าน เป็นประธานกรรมการดำเนินการแก้ไขปัญหา พร้อมควบคุมดูแลการจอดรถในบริเวณวัด ท่ามกลางปัญหาและอิทธิพลต่างๆ เนื่องจากเป็นเรื่องละเอียดอ่อน ท่านจึงต้องวางแผนการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างรอบคอบ คือต้องใช้ทั้งความเด็ดขาดและความนุ่มนวล ในการแก้ไขและปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวสนองงานของวัดและเจ้าอาวาส
     ความจริงวัดไม่ประสงค์จะเก็บเงินค่าจอดรถในวัดแต่อย่างใด แต่วัดตั้งอยู่ในย่านธุรกิจ ถ้าไม่จัดระบบ รถภายนอกก็จะเข้ามาแออัดในบริเวณวัดจนขยับไม่ได้ จึงจำเป็นต้องควบคุมจำนวนรถ ด้วยวิธีจัดเก็บเงินบำรุงรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ต่ำกว่าราคาค่าจอดรถนอกวัด โดยนำเครื่องมือควบคุมเวลามาใช้ และจัดแยกประเภทรถพร้อมจัดเจ้าหน้าที่บริการดูแล แม้โดยวิธีนี้ ก็มีประชาชนนิยมนำรถเข้ามาจอดในบริเวณวัดมากกว่านอกวัด เพราะราคาถูกกว่า จึงจำเป็นต้องปรับราคาค่าจอดรถในวัดให้เท่ากับราคาค่าจอดนอกวัด
     ปรากฏว่า การแก้ปัญหาโดยวิธีดังกล่าว ได้บังเกิดผลดีแก่ทุกฝ่าย และวิธีนี้ถือเป็นต้นแบบหรือวัดจักรวรรดิราชาวาส จัดเป็นวัดต้นแบบในการจัดจอดรถภายในวัดในประเทศไทย ปรากฏว่าภารธุระต่างๆ ที่ท่านได้รับมอบหมายให้เป็นประธานหรือเป็นกรรมการ ได้ไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นผลดีแก่วัดและพระศาสนาโดยส่วนรวมทุกประการตลอดมา

 งานสาธารณูปการในต่างประเทศ
    - เป็นประธานโครงการสร้างวัด และเป็นเจ้าอาวาสวัดธัมมาราม นครชิคาโก, 
    
- เป็นประธานโครงการสร้างวัดและเจ้าอาวาสวัดพุทธาวาส นครฮิวสตัน รูปแรกกับทั้ง สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา เห็นชอบให้ท่านสนับสนุนและรับเป็นประธานโครงการสร้างวัดและเป็นเจ้าอาวาสวัดพุทธรังษี นครไมอามี่ รัฐฟลอริดา รูปแรก (๒๕๒๕-๒๕๒๗) ตามข้อเสนอของพระวิเทศธรรมรังษี (พระมหาสุรศักดิ์ ชีวานนฺโท) วัดไทย กรุงวอซิงตัน ดีซี. ผู้ประสานงานกับพุทธศาสนิกชนในนครไมอามี่ นั้น 
     ท่านได้นำคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนในเมืองและในรัฐนั้นๆ สร้างวัดไทยดังกล่าว ด้วยการสร้างศรัทธาก่อนแล้วจึงร่วมกันสร้างเสนาสนสงฆ์ขึ้นโดยวิธีประหยัด เน้นในเรื่องศาสนกิจ ศาสนธรรม ศาสนพิธี ศาสนบุคคล มากกว่าเน้นพุทธศาสนศิลปแห่งศาสนสถาน อันจะเป็นเรื่องสิ้นเปลือง ทั้งยังกระทบต่อศรัทธาประชาชน และไม่เหมาะกับงานระยะเริ่มต้นสร้างวัดในต่างประเทศด้วย
     เฉพาะในสหรัฐอเมริกานั้น ทุกเมืองทุกรัฐที่มีชาวไทยไปอาศัยอยู่ไม่กี่ร้อยครอบครัว ต่างก็มีความว้าเหว่และมีศรัทธาปรารถนาอยากจะมีวัด และอยากจะมีพระสงฆ์ไทยไปอยู่ประจำเพื่อเป็นที่พึ่งทางใจ ซึ่งท่านและสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาก็มีความห่วงใยถึงปัญหาในอนาคต จึงมีมติวางนโยบายการสร้างวัดไทยขึ้นในสหรัฐอเมริกาอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงการบำรุง รักษา ความดำรงอยู่และความเจริญมั่นคงในอนาคต
ด้วย 

     แต่ด้วยอาศัยธรรมปัญญาความร่วมมือกันระหว่างสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา กับศรัทธาของพุทธศาสนิกชน ทำให้วัดไทยในสหรัฐฯซึ่งเดิมมีเพียง ๓ วัด ปัจจุบันนี้ มีมากขึ้นกว่า ๖๐ วัด และมีพระสงฆ์ไปประจำปฏิบัติศาสนกิจ ๔๐๐ กว่ารูป  
     ซึ่งงานการก่อสร้างวัดของชนกลุ่มน้อยในต่างประเทศ ในระยะบุกเบิกเริ่มต้น ของทุกวัด ในฐานะที่ไม่มีทุนปัจจัยเพียงพอ และมีผู้อุปถัมภ์ในการก่อสร้างน้อย รวมถึงไม่มีทุนปัจจัยในการบำรุงบูรณพัฒนาและดำเนินกิจการต่างๆ สำหรับวัดในต่างประเทศนั้น เป็นเรื่องละเอียดอ่อน จะต้องอาศัยกำลังสติปัญญาความสามารถและความหนักแน่นอดทนอย่างสูง จึงจะดำเนินการให้บรรลุผลได้ 
     บรรดาวัดที่ พระพรหมวชิรญาณ ต้องดูแลให้ความอุปถัมภ์สนับสนุนทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศนั้น มีจำนวนมาก สำหรับในสหรัฐอเมริกา ที่ท่านมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องคือ
     วัดธัมมาราม นครชิคาโก, วัดพุทธาวาส นครฮิวสตัน, วัดพุทธรังษี นครไมอามี่, วัดไทย นครลอสแอนเจลิส,  วัดไทยกรุงวอซิงตัน ดี.ซี.,  วัดวชิรธรรมปทีป นครนิวยอร์ค   และวัดนวมินทรราชูทิศ (วัดเฉลิมพระเกียรติ์ในดินแดนที่พระเจ้าอยู่หัวประสูติ) ตลอดถึงวัดต่างๆในเครือสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีร่วม ๖๐ วัด
     แต่วัดที่ท่านต้องดูแลรับผิดชอบทุกด้านในสหรัฐอเมริกา มี ๓ วัด คือ วัดธัมมาราม นครชิคาโก, วัดพุทธาวาส นครฮิวสตัน,และวัดนวมินทรราชูทิศ (วัดเฉลิมพระเกียรติ์ในดินแดนที่พระเจ้าอยู่หัวประสูติ)
     ซึ่งแต่ละวัด ล้วนเป็นภารธุระที่หนักหน่วงอย่างยิ่ง สำหรับงานในต่างประเทศ ต้องอาศัยความพยายามและความอดทนเป็นอย่างสูงในการวางโครงการและการดำเนินงาน ตลอดถึงการรวมคนรวมศรัทธาและการแก้ไขอุปสรรคปัญหาต่างๆด้วย งานการก่อสร้างบำรุงรักษาและพัฒนาจึงจะบรรลุผล  เฉพาะ ๓ วัดที่ท่านต้องดูแลรับผิดชอบเป็นพิเศษ นั้น ได้ดำเนินการสิ้นเงินไปแล้วดังนี้คือ 
    - พ .ศ. ๒๕๑๘-๒๕๔๙ ซื้อที่ดิน ๑๐ เอเคอร์ พร้อมอาคารที่ตั้งวัด และพัฒนาปฏิสังขรณ์ รวมถึง ดำเนินการสร้างศาลาเฉลิมพระเกียรติในสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ วัดธัมมาราม  นครชิคาโก รัฐอิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา เป็นเงิน
ไทยประมาณ ๓๐๐ ล้านบาท  (พ.ศ.๒๕๔๙ นี้ กำลังดำเนินโครงการสร้างอุโบสถเฉลิมพระเกียรติฯ วัดธัมมาราม นครชิคาโกอีก เป็นเงินไทยประมาณ ๓๐๐ ล้านบาท)  
     - พ.ศ. ๒๕๒๕-๒๕๔๙ ซื้อที่ดิน ๕ เอเคอร์ และอาคารพร้อมทั้งพัฒนาปฏิสังขรณ์ และสร้างอุโบสถเฉลิมพระเกียรติ ในสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ วัดพุทธาวาส นครฮิวสตัน รัฐเท็กซัส เป็นเงินไทยประมาณ ๑๐๐ ล้านบาท (ได้รับพระราชทานพระประธานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต จากสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถให้สร้างหน้าบันในพระนามาภิไธยย่อสก.ประดิษฐานที่หน้าบรรณอุโบสถวัดนี้ด้วย)
     - พ.ศ. ๒๕๔๙– เริ่มดำเนินโครงการการซื้อที่ดิน ๕๕ เอเคอร์ (ราคา ๑.๕ ล้าน ดอลลร่าส์สหรัฐ คิดเป็นเงินไทย ๖๐ ล้านบาท) เพื่อสร้างวัดนวมินทรราชูทิศ นครบอสตัน รัฐแมสซาซูเซตส์ สหรัฐอเมริกา (ในเมืองที่พระเจ้าอยู่หัวประสูติ) เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ในงบประมาณก่อสร้าง ๑,๐๐๐ ล้านบาท  
     แต่ถ้าจะกล่าวถึง ความเสียสละกำลังกายกำลังใจกำลังสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ ที่พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ได้ร่วมสมานฉันทสามัคคีสร้างศาสนสถาน สร้างสาธารณประโยชน์และปฏิบัติศาสนกิจ ตลอดถึงได้ร่วมกันบำเพ็ญกิจกรรมต่างๆ อันเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมแล้ว ย่อมประมาณค่ามิได้ แต่ท่านพร้อมด้วยคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนในต่างประเทศ ก็สามารถปฏิบัติศาสนกิจต่างๆ บรรลุผลสำเร็จความเจริญก้าวหน้าเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมตลอดมาจนถึงปัจจุบัน
 

งานการสาธารณสงเคราะห์
     พระพรหมวชิรญาณ ขณะยังเป็นพระสงฆ์ผู้น้อย ได้เอาใจใส่สนองงานพระศาสนา ของเจ้าอาวาสและผู้บังคับบัญชา ในด้านการกุศลสาธารณสงเคราะห์ต่างๆ โดยจัดรับและบริจาคปัจจัยพร้อมสิ่งของต่างๆ ส่งไปสงเคราะห์พระสงฆ์และประชาชนผู้ประสบภัยต่างๆทุกครั้งตลอดมา
     สำหรับการสาธารณสงเคราะห์ในชนบทประเทศไทยที่เป็นรูปธรรมนั้นพระพรหมวชิรญาณ ได้เริ่มด้วยการสนองงานในเจ้าพระคุณสมเด็จพระธีรญาณมุนี (ธีร์ ปุณณกมหาเถร) คือ 
     พ.ศ. ๒๕๐๘-๒๕๑๘ เนื่องจากถนนจากแยกอำเภอปักธงไชย ไปยังวัดหน้าพระธาตุ บ้านตะคุ และหลายตำบล เป็นถนนอเนกประสงค์ที่ประชาชนเดิน ทั้งรถและเกวียน ตลอดถึงวัวควายก็ใช้ร่วมกัน จึงเสียหายง่าย และมักจะถูกน้ำท่วมใช้การไม่ได้แทบทุกปี ประชาชนได้รับความ
เดือดร้อน เป็อัมาก จึงได้มาขอความเมตตาจากเจ้าพระคุณสมเด็จฯให้ช่วยอนุเคราะห์
     พระพรหมวชิรญาณ ในฐานะเลขานุการ ได้รับมอบหมายจากเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ให้ช่วยดูแลเกี่ยวกับการนี้ ได้ขอความอนุเคราะห์กำลังจาก
หน่วยต่างๆ ตลอดถึงกำลังทหาร กรป.กลาง เป็นเจ้าภาพสร้างและบำรุงรักษาถนนสายนี้ ประมาณ ๔ กม. เป็นเวลาหลายปี ต่อมาจึงได้มอบให้กรมทางหลวงไปดำเนินการ
     พ.ศ. ๒๕๐๘-๒๕๑๘ ได้รับมอบหมายให้ประสานงานกับชาวบ้าน ในการจัดหาซื้อที่ดิน และขอความอนุเคราะห์จากกรมชลประทานในการขุด
สระ ในชาติภูมิของเจ้าพระคุณสมเด็จฯ จำนวน ๔ สระ ตลอดถึงในการสร้างอุโบสถและศาลาการเปรียญที่วัดหน้าพระธาตุ อำเภอปักธงไชย จังหวัดนครราชสีมา
     พ.ศ. ๒๕๑๘ พระพรหมวชิรญาณ ขณะดำรงสมณศักดิ์ที่ พระสุธีรัตนาสภรณ์ ได้นำคณะสงฆ์และประชาชนชาวบ้านยางน้อย ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี  พัฒนาวัดบ้านยางน้อย ทั้งในด้านศาสนวัตถุ ศาสนสถาน ศาสนธรรม ศาสนพิธี และศาสนบุคคล อาทิ
     - สร้างกุฏิสงฆ์ ๓ หลัง สร้างอุโบสถ ๑ หลัง, ศาลาการเปรียญอเนกประสงค์ ๑ หลัง, วิหารประดิษฐานพระพุทธโลกนาถสุโขทัย หน้าตัก ๑๐๘ นิ้ว ในพระนาม ญสส. ของสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ๑หลัง, สร้างวิหารประจำสี่ทิศรอบอุโบสถ ๔ หลัง, สร้างระบบประปาบาดาลส่งถึงกุฏิทุกหลังในวัด พร้อมห้องน้ำและห้องสุขาประจำวัด รวม ๒๐ ห้อง
     พ.ศ. ๒๕๓๐ พัฒนาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในวัด พร้อมกับส่งเสริมการศาสนศึกษาแผนกธรรมและบาลี และการปฏิบัติธรรม ทำให้วัดบ้านยางน้อย ได้รับยกย่องจากกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างในปี ๒๕๔๓ 
     พ.ศ. ๒๕๓๑ ได้นำสภาตำบลก่อเอ้ พัฒนาถนนในหมู่บ้านยางน้อย จากเดิมเป็นถนนคดเคี้ยวไปมาเป็นถนนตรงตัดกันเป็นตาหมากรุก พัฒนาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย สร้างประปาบาดาล และนำระบบไฟฟ้ามาใช้ในหมู่บ้าน พร้อมพัฒนาให้ทุกหลังคาเรือนมีส้วมซึม

     พ.ศ. ๒๕๓๕  พระพรหมวชิรญาณ ขณะดำรงสมณศักดิ์ที่ พระเทพประสิทธิมนต์ ได้เข้าร่วมเป็นกรรมการปฏิบัติงานในโครงการ ปลูกป่าถวายพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กับ ๕ องค์กร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พร้อมกับออกปฏิบัติหน้าที่ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคตลอดมาจนถึงปัจจุบัน
     พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นประธานขอความสนับสนุนจากรัฐบาล สร้างสถานีอนามัย และพัฒนาในด้านสาธารณสุข บ้านยางน้อย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี (จนได้รับพระราชทานเป็นสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติในสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ในปี ๒๕๔๓),
     - ขอความอุปถัมภ์ กรป.กลาง ตัดถนนสาธารณะจากถนนแจ้งสนิท เข้าไปในป่าหนองแฝก เชื่อมกับถนนในหมู่บ้าน ๓ กม., นำพระสงฆ์ทหารตำรวจนักเรียนพ่อค้าประชาชนดำเนินโครงการปลูกต้นไม้และอนุรักษ์ธรรมชาติเฉลิมพระเกียรติฯ ในบริเวณวัด, ในหมู่บ้าน, ในโรงเรียน และในที่ราชพัสดุป่าหนองแฝกเนื้อที่ ๑,๘๐๐ ไร่ 
     - ขอความสนับสนุนจาก จังหวัดอุบลราชธานี, กรป.กลาง และกรมชลประทาน ขุดสระเก็บน้ำในบริเวณป่าหนองแฝก จำนวน ๑๒ สระ, 
     - อุปถัมภ์ โครงการอุทยานเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก ศูนย์ศึกษาและปฏิบัติการอุดม ศึกษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่นแบบยั่งยืน สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี ในที่ราชพัสดุบ้านยางน้อย ในส่วน ๑,๐๐๐ไร่ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อปี ๒๕๓๘, 
     - เป็นประธาน แก้ปัญหาเรื่องที่ดินสาธารณะหนองแฝกบ้านยางน้อย อุบลราชธานี ที่ค้างคามายาวนาน เพื่อการพัฒนาใช้ประโยชน์สวนรวมเป็นผลสำเร็จด้วยหลักรัฐศาสตร์ โดยปัจจัยส่วน ตัว ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) เป็นประเดิม ในปี ๒๕๔๓
     พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็นวโรกาสสำคัญ ได้เป็นประธานจัดพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๔ รอบ ถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในนามคณะสงฆ์และประชาชน ร่วมกันจัดถวาย ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เริ่ม ๒๔-๒๘ กรกฎาคม
    ในการนี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร ได้เสด็จฯไปในพิธีวันที่ ๒๔ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จฯไปในพิธีวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ด้วย 
     พ.ศ. ๒๕๔๓ นี้ เป็นปีที่เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ขึ้นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย พระพรหมวชิรญาณ ได้รับพระราชทานให้เป็นประธาน ให้นำคณะ เชิญถุงพระราชทานของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร ๑,๐๐๐ ถุง และถุงโดยเสด็จพระราชกุศลในพระ
องค์ ร่วมกับจังหวัด กาชาดจังหวัด และอำเภอต่างๆ ออกไปมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ถึงพื้นที่ประสบภัยในเขตจังหวัดอุบลราชธานี 
จำนวน ๑๑,๕๐๐ ถุงคิดเป็นเงิน ถุงละ ๑,๓๐๐ บาท รวมทั้งค่าขนส่งทางรถและทางเครื่องบิน ๔ ครั้งๆละ ๔ เที่ยวละ ๒ แสนบาท รวมค่าใช้จ่ายการจรต่างๆในครั้งนี้ เป็นเงินประมาณ ๑๕ ล้านบาท  
     พ.ศ. ๒๕๔๓ ปลายปีนี้ อากาศจังหวัดอุบลราชธานีหนาวจัด ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมาก ท่านได้รับพระราชทานให้นำสิ่งของและผ้าห่มออกไปสงเคราะห์ประชาชนอีกครั้งหนึ่งเมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๓
     อนึ่ง พระพรหมวชิรญาณ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณใน สมเด็จพระศรีนครินราบรมราชชนนี ที่ทรงมีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ
แผ่นดิน ปรารถนาที่จะให้พสกนิกรไทยในต่างแดนได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและร่วมบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล จึงได้จัดพิธี
ถวายดอกไม้จันทน์ ขึ้นที่วัดธัมมาราม นครชิคาโก ในวันและเวลาเดียวกัน กับพระราชพิธีที่ท้องสนามหลวง ประเทศไทย
     จึงได้ขอพระบรมราชานุญาต ทำการถ่ายทอดสดพิธีพระราชทานเพลิงศพ จากท้องสนาม หลวง ไปยังพิธีที่วัดธัมมาราม นครชิคาโก โดยความสนับสนุนจาก บริษัทกรุงเทพโทรทัศน์ ทีวี.กองทัพบก ช่อง ๗ สี และการสื่อสารแห่งประเทศไทย
     ซึ่งการถ่ายทอดสดทั้ง ๒ วาระ แม้จะต้องลงทุนจำนวนไม่น้อย แต่ก็คุ้มค่าเมื่อได้เห็นชาวไทยและชาวต่างชาติปีติเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมกัน
บำเพ็ญกุศลและได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีและความจงรักภักดีอย่างท่วมท้นต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จย่า

โครงการพระราชดำริ ในสถาบันพระมหากษัตริย์

โครงการส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถบ้านยางน้อย ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
     ในปี ๒๕๓๘ พระพรหมวชิรญาณ ขณะยังดำรงสมณศักดิ์ ที่ พระเทพประสิทธิมนต์ วัดจักรวรรดิราชาวาส กรุงเทพมหานคร ได้นำสภาตำบล
ดำเนินการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและความเป็นอยู่ของประชาชนชาวชนบทในภูมิภาคนี้ ความทราบถึงพระเนตรพระกรรณสมเด็จพระนางเจ้าฯพระ
บรมราชินีนาถ ได้ทรงพระกรุณาเสด็จฯพระราชทานโครงการส่งเสริมศิลปาชีพในพระองค์ พร้อมโครงการทฤษฎีใหม่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยู่หัว เพื่อดำเนินการสงเคราะห์ประชาชนในพื้นที่ ๘๐๐ ไร่ ณ ป่าหนองแฝกบ้านยางน้อย ดังกล่าว เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๓๙ ทำให้
ประชาชนในตำบลและอำเภอต่างๆในภูมิภาคนี้มีโอกาสเข้าเป็นสมาชิกฝึกอาชีพเสริมได้รับประโยชน์ และซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
     พระพรหมวชิรญาณ ได้ตั้งใจปฏิบัติศาสนกิจและสนองพระมหากรุณธิคุณ โดยได้รับความไว้วางพระราชหฤทัย ให้ถวายงานด้านศาสนพิธีและ
การสาธารณสงเคราะห์ ในสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถและในสมเด็จพระบรมโอรสธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร ในพระวโรกาสต่างๆ เป็น
การส่วนพระองค์สม่ำเสมอมา
     ในปัจจุบัน พระพรหมวชิรญาณ ได้รับพระมหากรุณาให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานที่ปรึกษาโครง การส่งเสริมศิลปาชีพบ้านยางน้อยแห่งนี้ โดยมี ท่านผู้หญิง จรุงจิตต์  ฑีขะระ รองราชเลขานุการในพระองค์ เป็นประธานกรรมการดำเนินโครงการฯ โดยมีข้าราชการ พ่อค้า และประชาชนอีก
ส่วนหนึ่ง ร่วมเป็นกรรมการอำนวยการ และกรรมการดำเนินงานสนองพระราช ดำริ 
     ปี ๒๕๔๗ พระพรหมวชิรญาณ ได้รับความไว้วางใจให้เป็นประธานอำนวยการพัฒนาโครงการส่งเสริมศิลปาชีพฯบ้านยางน้อย อุบลราชธานี
ประเทศไทย เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา ๗๒ พรรษา มี่เนื้องานสำคัญดังนี้
๑. สร้างศาลาทรงงานหลังใหม่ เป็นเงิน ๑๒ ล้านบาท
๒. สร้างอาคารจำหน่ายสินค้าศิลปาชีพ ๔ หลัง พร้อมซุ้มตลาดชุมชนศิลปาชีพฯ และถนนในโครงการ เป็นเงิน ๑๐ ล้านบาท
๓. สร้างสวนสมเด็จฯสิริกิติ์ พร้อมอาคารเฉลิมพระเกียรติ เป็นงิน ๔๐ ล้านบาท

โครงการสร้างโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
     เนื่องจากพระสงฆ์ ๑๙ จังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ซึ่งมีจำนวน๗๕% ของพระสงฆ์ทั้งประเทศ มีความเดือดร้อน
เรื่องสุขภาพพลานามัย จึงร่วมกันจัดทำโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลสงฆ์ขึ้นที่บ้านปลาดุก หมู่ที่ ๓ ตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี ในพื้นที่จำนวน ๗๑ ไร่ มีสถานที่พำนักพักฟื้นสำหรับพระภิกษุสามเณรและคนไข้ จำนวน ๓๔ ไร่ มีสวนสมุนไพร จำนวน ๓๙๘ ไร่ 
     โดยในระยะแรก พระพรหมวชิรญาณ วัดยานนาวา เป็นที่ปรึกษาฝ่ายบรรพชิต พลเอก ชวลิต  ยงใจยุทธ เป็นที่ปรึกษาฝ่ายคฤหัสถ์ พระเทพกิตติมุนี เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานฝ่ายบรรพชิต นายสุรศักดิ์  เทียมประเสริฐ เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์
     ในการนี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯรับโครงการฯนี้ ไว้เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ และได้เสด็จฯ พร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ไปทรงวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๕ และพระราชทานนามว่า “โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ”
     การดำเนินโครงการฯในระยะแรก มีปัญหาอุปสรรคนานาประการ คณะสงฆ์และประชาชน จึงมีมติขอให้ พระพรหมวชิรญาณ เป็นประธานฝ่ายบรรพชิต และ ขอให้พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ 
     ต่อมา สมเด็จพระโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้ง “มูลนิธิโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ” ขึ้น และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อาราธนา พระพรหมวชิรญาณ เป็นประธานมูลนิธิฯ อีกตำแหน่งหนึ่ง เพื่อให้มูลนิธิฯ เป็นผู้จัดหาทุนและดำเนินการก่อสร้างโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ขนาด ๔๐๐ เตียง ในวงเงินงบ ประมาณ ๘๐๐ ล้านบาท 
     ประกอบด้วย อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ อาคารบริการ ๒ ชั้น อาคารที่พักแพทย์ อาคารอเนกประสงค์ อาคารที่พักพยาบาล ทางเดินเชื่อม
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระบบรวมน้ำเสียพร้อมระบบบำบัดน้ำเสียและระบบสาธารณูปโภคพร้อมทั้งได้พระราชทานแนวพระราโชบาย ให้โรง
พยาบาลสงฆ์แห่งนี้สามารถบำบัดรักษาประชาชนได้ด้วย
     ในการดำเนินงานก่อสร้าง มูลนิธิฯ และคณะกรรมการโครงการฯ ได้แบ่งงานเป็น ๓ ระยะ ขณะนี้ ได้ดำเนินการเสด็จไปแล้วในระยะแรก เป็นโรงพยาบาล ขนาด ๘๐ เตียง ใช้งบประมาณในการก่อสร้างไปแล้วประมาณ ๑๖๐ ล้านบาท
     โครงการ “โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ (โรงพยาบาลสงฆ์)” ได้รับพระเมตตานุเคราะห์ให้อยู่ในพระสังฆราชูปถัมภ์ของ สมเด็จ
พระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก และได้รับเมตตานุเคราะห์จาก สมเด็จพระพุฒาจารย์ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ สมเด็จ
พระมหารัชมังคลาจารย์ และสมเด็จมหาวีรวงศ์ ซึ่งรับเป็นองค์อุปถัมภ์ที่ปรึกษามูลนิธิโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
     ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดสร้างพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ และโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ ทรงเททองหล่อ และเสด็จฯ เป็นไปประธานในพิธีมหาพุ
ทธาภิเษก เพื่ออัญเชิญไปเป็นประธานประจำโรงพยาบาลสงฆ์ แห่งนี้
     ขณะนี้ มูลนิธิโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ให้กระทรวงสาธารณสุข ในส่วนระยะที่ ๑ ที่แล้วเสร็จ เพื่อให้กระทรวงสาธารณสุขดำเนินจัดแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ เข้าไปดำเนินการบริการแก่พระสงฆ์และประชาชน ในวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๔๘ นี้
     อนึ่ง เพื่อเป็นเกียรติมงคลแก่โรงพยาบาล ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ (โรงพยาบาลสงฆ์) มูลนิธิโรงพยาบาล ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ
ได้ขอพระอนุญาตอัญเชิญพระนามของ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังราช สกลมหาสังฆปริณายก ประดิษฐานที่ด้านหน้าวิหารพระพุทธนิร
โรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ นามสมเด็จพระพุฒาจารย์ ประดิษฐานที่อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ นามสมเด็จพระมหาธีราจารย์ ประดิษฐานที่อาคาร
อเนก ประ สงค์ นาม สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ประดิษฐานที่อาคารรักษาพยาบาลและคนไข้ และนาม สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ประดิษฐานที่อาคารบริการ ๒ ชั้น
     ส่วนงานก่อสร้างที่เหลืออีก ๒ ระยะ มูลนิธิโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิรลงกรณ จะดำเนินการต่อไปจนแล้วเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งคาดว่าจะ
เปิดให้บริการทั้งโครงการฯ โดยสมบูรณ์ ในปี พ.ศ.๒๕๕๐ ซึ่งต้องใช้งบประมาณอีกเป็นเงิน ๕๐๐ ล้านบาท
     พระพรหมวชิรญาณ ในฐานะประธานมูลนิธิฯ พร้อมคณะกรรมการโครงการฯ ได้ดำเนิน การสนองศาสโนบายของมหาเถรสมาคม ในด้านการ
สาธารณสงเคราะห์ แก่พระสงฆ์และประชาชนในชนบทในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งความสำเร็จต่างๆเกิดขึ้นได้แต่ต้นจนถึงปัจจุบัน ก็ด้วยพระ
กรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระบรมโอรสธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร พร้อมได้รับพระเมตตานุเคราะห์จากมหาเถรสมาคม ตลอดจนถึงเจ้าคณะพระสัง
ฆาธิการและพุทธศาสนิกชนนั่นเอง


เกียรติคุณที่ได้รับ

เกียรติคุณพิเศษที่ได้รับในประเทศ
     พ.ศ.๒๕๓๕ ได้รับพระราชทาน เสาเสมาธรรมจักรและเกียรติบัตร จากสมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯสยามบรมราชกุมารี  ในฐานะผู้ทำคุณ
ประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา สาขาเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่าง ประเทศ  ในวันวิสาขบูชา ๒๕๓๕ 
     พ.ศ.๒๕๓๘ ได้รับ ปริญญาพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาสังคมศาสตร์ (พธ.ด.) จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เมื่อ ๗ พฤษภาคม
     พ.ศ.๒๕๔๓ ได้รับ ปริญญาครุศาสตร์ดุษฎีบัญฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการศึกษาศาสตร์ (คบ.ด.) โดยสถาบันราชภัฏอุบลราชธานี (อนุมัติ

ปริญญาประจำปีการศึกษา๒๕๔๒) (สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพระราชานุเคราะห์ การ
จัดพิธีถวายปริญญาบัตรเป็นกรณีพิเศษ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน เมื่อ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๔๓)
     พ.ศ.๒๕๔๓ ได้รับ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการศึกษาศาสตร์ (ปบ.ด.)   จากมหาวิทยาลัยรามกำแหง   เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๓
      พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้รับปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารการศึกษา (ศบ.ด.)จากมหามหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพ
มหานคร

เกียรติคุณพิเศษที่ได้รับในต่างประเทศ
     พ.ศ.๒๕๒๙ ได้รับโล่ห์เกียรติคุณDistinguished Award สังคมสงเคราะห์ชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชีย จาก The Board Of Directors Of Asian Human Service Of Chicago
     พ.ศ.๒๕๓๓ ได้รับเกียรติบัตรยกย่องให้ เป็นพลเมืองกิตติมศักดิ์แห่งมหานครชิคาโก มีศักดิ์และสิทธิในด้านการเผยแผ่ศาสนาประเพณี และ
วัฒนธรรมไทยอันดีงาม ในมหานครชิคาโกและมลรัฐอิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา จากมหานครชิคาโก (City Of Chicago)   เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม
     พ.ศ. ๒๕๓๓ ได้รับเกียรติบัตรแสดงความขอบคุณจาก Richard M. Daleyนายก เทศมนตรีมหานครชิคาโก ที่ได้บำเพ็ญคุณประโยชน์ ต่อชุมชนชาวเอเชีย และชาวอเมริกันในมหานครชิคาโก พร้อมกับได้ให้เกียรตินำเกียรติบัตรดังกล่าวมามอบ ที่วัดธัมมาราม อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม
     พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้รับเกียรติบัตรแสดงความยกย่องเชิดชูจาก Mr.Paul Simon วุฒิสมาชิกแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา ในฐานะ “ผู้ทำการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย ในสหรัฐอเมริกา ด้วยความวิริยะอย่างยิ่ง” เมื่อวันที่ ๘ เมษายน
     พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้รับเกียรติบัตรจาก   Richard  M. Daley นายกเทศมนตรีมหานครชิคาโก  ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๔๐ ประกาศยกย่องให้ วันที่ ๒๔ พฤษภาคมทุกปี (ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดของพระพรหมวชิรญาณ)   เป็น  “วันเผยแผ่พระพุทธศาสนา และวัฒนธรรมประเพณีไทย ในมหานครชิคาโก สหรัฐอเมริกา”
      พ.ศ. ๒๕๔๒   ได้รับเกียรติบัตรแสดงความยกย่องชมเชยจาก George H.Ryan ผู้ว่าการรัฐอิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา  ในฐานะ  “ผู้ทำการ
เผยแผ่ศาสนาและสงเคราะห์ชาวไทยและชาวต่างประเทศ ในสหรัฐอเมริกา ด้วยความวิริยะอุตสาหะอย่างยิ่ง” เมื่อวันที่  ๑๓ กันยายน
     ซึ่งเกียรติคุณตามความในข้อ ๑๐.๒ ที่ พระพรหมวชิรญาณ ได้รับ ตั้งแต่ปี ๒๕๒๙ เป็นต้นมานั้นเป็นเกียรติคุณที่พระสงฆ์ไทยและคนไทยคน
แรกได้รับจากสถาบันและบุคคลสำคัญดังกล่าว
     พ.ศ. ๒๕๔๙ ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาสังคมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัย Doctor of Philosophy in Social Science, New Port University U.S.A.,


สมณศักดิ์
    พ.ศ. ๒๕๑๒  ได้รับฐานานุศักดิ์ ในพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ธีร์ ปุณณกมหาเถร ป.ธ.๙) ที่ พระครูปลัดสุวัฒนธีรคุณ เมื่อ วันที่ ๑๔ สิงหาคม 
    พ.ศ. ๒๕๑๕  ได้รับฐานานุศักดิ์ ในสมเด็จพระธีรญาณมุนี (ธีร์ ปุณณกมหาเถร ป.ธ.๙) ที่ พระครูปลัดสัมพิพัฒนธีราจารย์  เมื่อ วันที่
๕ ธันวาคม
    พ.ศ. ๒๕๑๖  ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์  เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ที่พระสุธีรัตนาภรณ์  เมื่อ วันที่ ๕ ธันวาคม
    พ.ศ. ๒๕๒๗  ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นราช    ที่พระราชรัตนาภรณ์  เมื่อ วันที่ ๕ ธันวาคม
    พ.ศ. ๒๕๓๕  ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์  เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพประสิทธิมนต์  เมื่อ วันที่ ๑๒ สิงหาคม
    พ.ศ. ๒๕๔๓  ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์  เป็นพระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมวชิรญาณ  เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม
    พ.ศ. ๒๕๔๔  ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์  เป็นพระราชาคณะชั้นเจ้าคณะรอง(รองสมเด็จพระราชาคณะ) ที่ พระพรหมวชิรญาณ         
เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม 
       
อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการ ปฏิบัติศาสนกิจ 
     พระพรหมวชิรญาณ เป็นพระสงฆ์รูปหนึ่งในพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท ได้อุทิศกายใจปฏิบัติศาสนกิจ ทุกภูมิภาค ทั้งในชนบทที่ด้อยพัฒนาและห่างไกล ในประเทศไทย ตลอดถึงในต่างประเทศที่แปลกต่างจากมาตุภูมิ ทั้งในด้านสภาพดินฟ้าอากาศ อาหาร บุคคล ทัศนคติและวัฒนธรรมประเพณี ย่อมจะประสบกับอุปสรรคปัญหานานาประการ ซึ่ง พระพรหมวชิรญาณ ได้ตระหนักในพระบรมพุทโธวาทของพระพุทธองค์ จึงสามารถปฏิบัติศาสนกิจต่างๆบรรลุผลสำเร็จตลอดมา คือ
     - ยึดอุดมการณ์ทำงานด้วยความอดทนไม่ท้อแท้ มองการเผยแผ่พระพุทธศาสนาว่า พระนิพพานเป็นสำคัญยอดยิ่ง และทำงานโดยไม่คิดร้ายพูดร้ายเบียดเบียนทำร้ายใคร
     - ยึดหลักการทำงานโดยไม่ทำความชั่วทุกชนิดทำความดีให้บริบูรณ์และทำจิตใจให้ผ่องใส   
     - ยึดวิธีการปฏิบัติศาสนกิจ โดยไม่กล่าวร้ายใคร ไม่ฆ่าไม่เบียดเบียนใคร สำรวมในปาติ โมกข์หรือพระธรรมวินัย รู้จักประมาณในการบริโภคอาหาร ยินดีในที่นอนที่นั่งอันสงัด และเพียรอบรมจิตให้ปราศจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งหลาย
     ซึ่งด้วยอุดมการณ์ หลักการและวิธีการปฏิบัติศาสนกิจ ของพระพุทธองค์ดังกล่าวนี้เอง ทำให้พระเดชพระคุณเป็นพระเถระที่มีความอดทนและเสียสละ ไม่ติดในลาภสักการะหรือความสุขความสะดวกสบายใดๆ มีเป้าหมายเพื่อตอบแทนอุปการคุณของพุทธศาสนิกชนผู้อุปถัมภ์บำรุง และเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาพระคุณพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า
     ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมอนุเคราะห์และพัฒนาชีวิตจิตใจประชาชนให้ยึดมั่นในทานศีลภาวนาหรือศีลสมาธิและปัญญาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจ้า เพราะถ้ามนุษย์เราชำระชีวิตจิตใจให้หลุดพ้นจากอำนาจครอบงำของกิเลสความโลภความโกรธและความหลงแล้ว ชีวิตจิตใจย่อมจะเป็นอิส
สระจากความชั่วและทุกข์ภัยทั้งปวง สังคมย่อมจะร่มเย็นเป็นสุขโดยทั่วกัน
     ส่วนการปฏิบัติศาสนกิจในต่างแดนนั้น แม้พระเดชพระคุณจะดำรงตำแหน่งหลายตำแหน่ง เช่น เป็นประธานโครงการก่อสร้าง และเป็นเจ้าอา
วาสวัดธัมมาราม นครชิคาโก สหรัฐอเมริกา, เป็นประธานโครงการสร้าง และเป็นเจ้าอาวาสวัดในเครือสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐฯ รูปแรก, เป็นประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ๖ สมัย เริ่มแต่ปี ๒๕๒๐-๒๕๓๐ อันเป็นระยะบุกเบิกเริ่มต้นนั้น 
     แต่ด้วยพุทธบารมี ท่านก็สามารถดำเนินศาสนกิจนั้นๆโดยใช้เมตตาและปัญญามาเป็นแนวปฏิบัตินำวัดที่ท่านเป็นประธานโครงการสร้างตลอดถึงวัดในเครือสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐฯ (ซึ่งปัจจุบันมีจำนวน ๖๐ กว่าวัด) ได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  และร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ ตามอุดมการณหลักการและวิธีการ ของพระพุทธองค์ ได้ประทานไว้ดังกล่าว เพื่อประโยชน์เกื้อกูลและสันติสุข  ต่อสาธุชนสมาชิกวัด ตลอดถึงต่อประเทศ
สหรัฐฯ ซึ่งเป็นที่ตั้งวัดและเป็นที่อยู่อาศัยของพระสงฆ์และบรรดาสมาชิกวัดด้วย           
     ในระหว่างที่ท่านปฏิบัติศาสนกิจอยู่ในสหรัฐอเมริกา ท่านถือหลักว่า “สุขทุกข์ของมนุษยชาติย่อมเนื่องถึงกัน” จึงได้วางนโยบาย ให้พระสงฆ์และวัดในเครือสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ได้แสดงออกถึงเมตตากรุณาธรรม ทั้งด้วยวัตถุและด้วยธรรมะต่อเพื่อนมนุษย์ในสหรัฐอเมริกา โดยไม่จำกัดชาติชั้นวรรณะและลัทธิศาสนาใดๆ ตลอดถึงเพื่อนร่วมโลกด้วย 
     ทั้งนี้ เพื่อสร้างสรรค์จรรโลงสันติสุขและสันติภาพ ให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนในสังคมโลก เป็นเหตุให้พระสงฆ์และวัดที่ท่านเป็นประธานโครงการสร้าง ตลอดถึงวัดในเครือสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐ อเมริกาทุกวัด ได้มีบทบาทเข้าไปมีส่วนสนับสนุนสงเคราะห์ต่อชุมชน สมาคมชมรมและองค์กรนานา ชาตินานาศาสนาในสหรัฐอเมริกา ตลอดถึงในประเทศต่างๆ ที่ท่านเดินทางไปถึงด้วย อันเป็นภาพ ลักษณ์แสดงถึงบทบาทพระสงฆ์ไทยในพระพุทธศาสนา แม้จะไม่ติดในเรื่องโลกก็ไม่ทอดทิ้งประชาชนและชาวโลก แต่ยังมุ่งสงเคราะห์อนุเคราะห์ต่อชุมชนและชาวโลก ตามหลักธรรมคำสอน ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดมา นอกจากนั้น พระพรหมวชิรญาณ ได้พยายามหาทางประสานศาสนิกสัมพันธ์ กับองค์กรและนักศาสนาต่างๆ ด้วยวิธีสมานฉันท์ โดยเสนอหลักการที่ว่า
     “ถ้าบรรดานักศาสนาทั้งหลาย ยังหันหลังให้กัน ยังแทงกันข้างหลังกัน หรือยังเป็นศัตรูกันแล้ว เราจะยังสันติสุขสันติภาพให้เกิดขึ้นแก่ชาวโลกได้อย่างไร และชาวโลกจะอยู่เย็นเป็นสุขได้อย่างไร? ฉะนั้น บรรดานักศาสนาทั้งหลาย ควรจะหาแนวทางนำหลัก “เมตตาธรรม” ซึ่งมีอยู่ในทุกศาสนา มาร่วมกันปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อนำสันติสุขและสันติภาพให้เกิดขึ้นแก่ศาสนิกชนในนามมวลมนุษยชาติได้อย่างไรด้วย”


รับรองตามนี้
 
                              
  
(พระสุธีธรรมนาถ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงวัดยานนาวา
เจ้าคณะแขวงยานนาวา เขต ๑  กรุงเทพมหานคร
๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๑
 

ประวัติพระพรหมวชิรญาณ (ประสิทธิ์ เขมงฺกโร สุทธิพันธุ์) หน้า ๑ , หน้า ๒ , หน้า ๓


Engine by MAKEWEBEASY