สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 11
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 169
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 5,137,110
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
18 มกราคม 2563
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
   
10  11 
12  13  14  15  16  17  18 
19  20  21  22  23  24  25 
26  27  28  29  30  31   
             
  นิทานนานาชาติ
โอรสธิดาของเจ้าชายเลีย
[27 กุมภาพันธ์ 2553 17:48 น.]จำนวนผู้เข้าชม 4903 คน

โอรสธิดาของเจ้าชายเลีย

นานมาแล้วเมื่อแรกสร้างโลก เมื่อพวกเทพเจ้าและวีระบุรุษอาศัยอยู่ในแดนเอรินซึ่งเป็นชื่อเดิมของไอแลนด์ มีเจ้าชาย
องค์หนึ่ง ทรงนามว่าเลีย ชายาของเจ้าชายเลียทรงนามว่าอีฟ และทั้งสององค์อยู่ร่วมกันด้วยความผาสุก อีฟมีโอรสธิดา
สี่องค์ ธิดาองค์ใหญ่ทรงนาม พีโนลา และโอรสอีกสามองค์ทรงนามว่า เอ๊ด เฟียกรา และคอน แล้วเจ้าชายเลียก็ได้รับ
ความเศร้าโศกเพราะอีฟตายและเจ้าชายเลียถูกทิ้งอยู่กับพระธิดาและโอรสตามลำพัง

ต่อมาอีกไม่ช้าเจ้าชายเลียได้อีวาน้องสาวของอีฟ เป็นชายาคนที่สอง และนางได้เป็นมารดาเลี้ยงของเด็กทั้งสี่ ที่แรก ๆ
เด็กเหล่านั้นมีความสุขกับมารดาคนใหม่ และนางมีความเมตตา ปรานีต่อพวกเหล่านั้น เจ้าชายเลียทรงรักใคร่พระโอรส
และพระธิดามาก และไม่ยอมจากเจ้าหญิงและเจ้าชายเหล่านั้นไป และอีวาก็รู้สึกอิจฉาที่พระสวามีรักโอรสและธิดาทั้ง
สี่มาก และคิดว่าเจ้าชายไม่รักนางอีกจึงคิดจะฆ่าเด็กทั้งสี่เสีย

วันหนึ่งนางได้พาเจ้าหญิงและเจ้าชายทั้งสี่องค์ขึ้นรถไปกับนางและเมื่อรถแล่นห่างจากวังไปเล็กน้อย นางก็สั่งให้ผู้รับ
ใช้ของนางไล่ตีเด็กเหล่านั้นลงจากรถ แต่ผู้รับใช้ไม่ยอมทำตามคำสั่งของนาง อีว่าโกรธมากจึงขับรถต่อไปถึงริมทะเล
สาบเดอราวารัด นางนำเด็กทั้งสี่ลงไปที่ชายทะเลสาบ และสั่งให้เด็กทั้งสี่ลงไปอาบน้ำ เมื่อเจ้าชายและเจ้าหญิงทั้งสี่ลง
ไปในน้ำหมดแล้ว นางก็สาปให้กลายเป็นหงส์สี่ตัว

พี่โนลา เอ๊ด เฟียกราและคอนก็กลายเป็นหงส์ขาว และอีวาได้สั่งวาว่า "เจ้าจะอาศัยอยู่ที่ทะเลสาบนี้สามร้อยปี อีกสาม
ร้อยปีเจ้าต้องไปอยู่ที่ทะเลมอย์ และอีกสามร้อยปีอยู่ที่ทะเลทางทิศตะวันตกเจ้าจะเป็นหงส์อยู่จนกระทั่งได้ยินเสียง
ระฆังของพวกคริสเตียน ประกาศความเชื่อใหม่ภายในแผ่นดินนี้ และจนกระทั่งเจ้าชายจากทิศเหนือจะอภิเษกสมรส
กับเจ้าหญิงทางทิศใต้ เจ้าจึงจะพ้นคำสาป"

เมื่ออีวากลับไปที่พระราชวังของเลีย นางได้บอกเจ้าชายว่าเด็กทั้งสี่หายไป แต่นางไม่กล้ามองดูเจ้าชายตรง ๆ เจ้าชาย
เลียจึงทราบว่ามีอันตรายเกิดขึ้นแก่โอรสและธิดาของพระองค์ เจ้าชายไปเที่ยวตามหาจนทั่ว และในที่สุดได้มาถึงทะเล
สาบเดอราวารัด และพบหงส์ที่สวยงามสี่ตัวว่ายอยู่บนพื้นน้ำ พี่โนลา เจ้าหญิงราชธิดาได้ว่ายน้ำเข้ามาใกล้พระบิดา
และเล่าให้ฟังว่าถูกมารดาเลี้ยงสาปให้เป็นหงส์
เจ้าชายเลียทรงเสียพระทัยมาก จึงกลับไปที่พระราชวัง และเจ้าชายมีอำนาจสาปได้ด้วย จึงสาปนางอีวาให้กลายเป็น
นกสีดำที่แปลกประหลาด และนางก็บินหายไปและไม่กลับมาอีก
หลังจากนี้ เจ้าชายเลียและข้าราชบริพารได้กลับไปที่ทะเลสาปเดอราวารัด และพักอยู่ที่ริมฝั่งเพื่อจะได้อยู่ใกล้ ๆ
หงส์ทั้งสี่ตัวตลอดระยะเวลาสามร้อยปี พี่โนลา เอ๊ด เฟียกราและคอน มีความสุขเพราะได้อยู่ใกล้ผู้ที่ตนรัก
แล้วพี่โนลาได้พูดกับน้องชายว่า "เวลาที่เราจะอยู่ที่นี่สิ้นสุดลงแล้ว และเราต้องไปอยู่ที่ทะเลมอย์ที่เต็มไปด้วยพายุ"
หงส์ทั้งสี่ตัวได้ร้องเพลงอำลาเจ้าชายเลีย แล้วบินไปสุ่ทิศเหนือหงส์เหล่านั้นบินไปถึงทะเลมอยล์ที่มีอากาศหนาวจัด
และมีพายุ มีเมฆสีดำอยู่เหนือศรีษะตลอดเวลา และคลื่นลมพัดปั่นป่วน หงส์สีตัวต้องอดทนความยากลำบากนี้ถึง
สามร้อยปี
แล้วพี่โนลาพูดว่า "คราวนี้เราจะไปในที่ทะเลทางทิศตะวันตกซึ่งเราจะต้องใช้เวลาสามร้อยปีสุดท้ายที่นั่น และตาม
ทางที่เราบินผ่านไปเราจะได้เห็นที่ประทับของพระราชบิดาที่รักของเราอีก"
หงส์ทั้งสี่ตัวบินไปทางทิศใต้ด้วยความชื่นชมยินดี และบินผ่านพระราชวังที่ประทับของเจ้าชายเลีย ทั้งสี่ตัวบินร่อน
อยู่ในอากาศสอดสายตามองหาพระราชวังอันเป็นที่ประทับของเจ้าชายเลีย แต่ก็มองไม่เห็น เพราะพวกเจ้านายที่นั่น
ได้พากันไปจากแผ่นดินเอรินหมดแล้ว
หงส์ทั้งสี่ตัวพากันบินต่อไปจนถึงทะเลทางทิศะวันตกที่มีพื้นน้ำราบเรียบ
เวลานี้มีเสียงใหม่ที่ประชาชนในแดนเอรินได้ยินคือ เสียงระฆังโบสถ์ของพวกคริสเตียน เพราะนักบุญแพ็ตทริกได้มา
อยู่ที่ไอแลนด์เพื่อจะประกาศกิตติคุณของคริสตศาสนา ศิษย์คนหนึ่งของท่านชื่อเคม็อดได้สร้างโบสถ์เล็ก ๆ แห่งหนึ่ง
บนฝั่งทะเลทางทิศตะวันตก หงส์ทั้งสี่ตัวได้ยินเสียงแปลกประหลาด ของระฆังโบสถ์ คริสเตียนดังกังวานมาเหนือน้ำ
และพี่โนลาพูดว่า "เราจวนจะพ้นคำสาปแล้ว จงชื่นชมยินดีเถิดน้อง เพราะเราได้ยินเสียงระฆังโบสถ์ของพวกคริสเตียน"
เป็นครั้งแรก นับตั้งแต่ถูกสาปที่หงส์ทั้งสี่ได้ร้องเพลงด้วยความชื่นชมยินดี และเคม็อดได้ยินเสียงหงส์เหล่านั้นร้องเพลง
ท่านได้เดินทางไปที่ฝั่งทะเลและพูดกับหงส์สี่ตัว และถามว่ามันคือโอรสและธิดาของเจ้าชายเลียหรือไม่ เพราะทุก ๆ
คนในดินแดนนั้นทราบเรื่องของเขาดี หงส์ตอบว่ามันเป็นโอรสและธิดาของเจ้าชายเลีย และเคม็อดให้มันอาศัยอยู่
ดังนั้นหงส์ทั้งสี่จึงอยู่ในโบสถ์กับเคม็อด
แต่มันจะยังไม่พ้น คำสาปจนกว่า เจ้าชายจากทางทิศเหนือได้อภิเษกกับเจ้าหญิงจากทางทิศใต้ เวลานี้เจ้าหญิงแห่งมัน
สเตอร์ได้อภิเษกกับเจ้าชายแห่งคอนนอต เจ้าหญิงได้ทราบเรื่องหงส์ที่ร้องเพลงในทะเลทางทิศตะวันตก จึงขอให้เจ้า
ชายพาหงส์เหล่านั้นมาหานางเจ้าชายไปหาเคม็อดและขอหงส์ทั้งสี่จากเคม็อด แต่เขาไม่ยอมให้เพราะหงส์ทั้งสี่อยู่ใต้
ความอารักขาของเขา เจ้าชายโกรธจึงเดินเข้าไปในโบสถ์ที่หงส์อาศัยอยู่ เจ้าจับหงส์เหล่านั้นจะพาไป แต่พอเพินออก
จากโบสถ์ได้เพียงสามก้าวโอรสธิดาของเจ้าชายเลียที่ถูกสาปก็กลายร่างเป็นคน แต่เขาไม่ได้กลายเป็นเด็กที่สวยงาม
เหมือนเมื่อก่อน พี่โนลากลายเป็นหญิงชรารูปร่างบอบบาง เอ๊ด เฟียกราและคอนกลายเป็นชายชราสามคนที่มีหน้าตา
เหี่ยวย่น
เจ้าชายหนีไปจากคนเหล่านั้นด้วยความหวาดกลัว แล้วพี่โนลาได้ร้องบอกเคม็อดด้วยเสียงแผ่วเบาว่า ขอให้รับบัพติศ
มาให้ตัวนางเองและน้องชายอีกสามคนของนาง และฝังศพเขาไว้ในหลุมเดียวกัน
ทั้งสี่คนตายอย่างสงบ และเคม็อดได้ทำตามคำของร้องครั้งสุดท้ายของพี่โนลา และโอรสของเจ้าชายเลียก็ได้พบ
ความสงบสุขบนฝั่งทะเลทางทิศตะวันตกตลอดกาล

 
นิทานนานาชาติ
- โอรสธิดาของเจ้าชายเลีย [27 กุมภาพันธ์ 2553 17:48 น.]
- อึ่งอางกับวัว [27 กุมภาพันธ์ 2553 17:48 น.]
- อันตรธาน 5 [27 กุมภาพันธ์ 2553 17:48 น.]
- อักษรสูงค่าราคาตัวละหนึ่งพัน [27 กุมภาพันธ์ 2553 17:48 น.]
- เหยื่อผู้ถูกสังเวย [27 กุมภาพันธ์ 2553 17:48 น.]
- หินวิเศษแห่งหมู่บ้านพลูเวอนิค [27 กุมภาพันธ์ 2553 17:48 น.]
- หมียังไม่ตาย [27 กุมภาพันธ์ 2553 17:48 น.]
- สี่สหาย [27 กุมภาพันธ์ 2553 17:48 น.]
- สินค้าวิเศษประมาณค่าบ่มิได้ [27 กุมภาพันธ์ 2553 17:48 น.]
- แม่เฒ่าฮอลลี [27 กุมภาพันธ์ 2553 17:48 น.]
ดูทั้งหมด

Engine by MAKEWEBEASY