สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 9
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 1,195
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 5,139,838
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
19 มกราคม 2563
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
   
10  11 
12  13  14  15  16  17  18 
19  20  21  22  23  24  25 
26  27  28  29  30  31   
             
  ข้อมูลและสื่ออบรมการเป็นวิทยากร
วิทยากร4
[27 กุมภาพันธ์ 2553 13:46 น.]จำนวนผู้เข้าชม 7088 คน

บทที่ 4
วิทยากรกับสุภาษิตและคำประพันธ์

      วิทยากรเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการฝึกอบรมดั
นั้นวิทยากรที่ดีจะต้องเป็นผ้ที่มีความรู้  ความสามรถ ตลอดจนคุณลักษณะด้านอื่น ๆ ที่เอื้ออำนวยต่อการฝึกอบรม ก่อให้เกิดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม เช่น มีความสามารถในการถ่ายทอดให้เข้าใจง่าย ได้สาระ มีทักาะในการพูดจูงใจ ทำใหผู้ฟังรับรู้ ยอมรับ เชื่อถือ มีเทคนิคในการสร้างอารมณ์ขัน สามารถสร้างบรรยากาศในการอบรม ได้อย่างเมาะสม เป็นต้น

     การสร้างบรรยากาศในการฦึกอบรม เป็นิส่งสำคัญประการหนึ่งดังนั้น วิทยากรจึงควรฝึกฝนและนำเทคนิคต่าง ๆ ไปใช้ เช่น เทคนิคการสร้างคำนำหรือการนำเข้าสู่เรื่องที่จะให้การอบรม อาจใช้วิธีอ้างประวัติความเป็นมาของเรื่องมที่จะพูด อ้างถึงตัวผู้พูดและแนะนำตัวเองอย่างสั้น ๆ มีอารมณ์ขันแทรกเล็กน้อย หรืออาจอ้างสุภาษิต คำพังเพย คำกลอน หรือถ้อยคำที่กินใจสั้น ๆ ที่สะดุดใจหรือเข้ากับเรื่องเป็นเร้าความสนใจความสนใจของผู้ฟัง โดยยึดคติที่ว่า Well begun is half done หมายถึงการเริ่มต้นที่ดีเท่ากับสำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่ง
 
    ผู้เขียนได้รวบรวม สุภาษิต คำพังเพย คำประพันธ์ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศที่เป็นประโยชน์สำหรับวิทยากรเพื่อนำไปประยุกต์ใช้แทรกเนื้อหาหรือประกอบกิจกรรมการฝึกอบรมเมื่อเริ่ม ระหว่างดำเนินการ สรุปจบหรือเป็นการย้ำเน้นให้ข้อคิด คติเตือนใจรวมทั้งการเสริมสร้างบรรยากาศการอบรม โดยจัดแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ เพื่อความสะดวกในการค้นหาและการนำไปใช้ได้สอดคล้อง เหมาะสมกับเนื้อหา เวลา สถานที่ผู้เข้ารับการอบรม

ตอนที่ 1 ชีวิตและบุคคล
ชีวิต/คน/ค่าของคน
มงคลธรรม 9 ประการ
1.  ถ้าท่านทำตัวแข่งกับสังคม  ความพินาศล่มจมจะตามมา
2.  ถ้าท่านทำงานเห็นแก่หน้า  ท่านจะพบปัญหาเรื่อยไป
3.  ถ้าท่านทำตัวเห้นแก่ได้   อย่างหวังน้ำใจจากเพื่อนฝูง
4.  ถ้าท่านกลัวจนเกินไป   ท่านจะทำอะไรไม่ได้ความ
5.  ถ้าท่านกล้าจนเกินงาม   ท่านจะพบแต่ความเดือดร้อน
6.  ถ้าท่านขาดความพอดี   ท่านจะเป็นหนี้ตลอดกาล
7.  ถ้าท่านเห็นแก่ความสนุก   ท่านจะทุกข์อย่างมหาศาล
8.  ถ้าท่านขาดความยั้งคิด   ทั้งชีวิตจะสิ้นความหมาย
9.  ถ้าท่านทำใจสงบ    ท่านจะพบชีวิตที่เยือกเย็น

ลุ่มเจ้าพระยา   เห็นสายธาราไหลล่อง
เพียงแต่มองหัวใจให้ป่วน   น้ำไหลไปมักไม่ไหลทวน
ชีวิตเราไม่หวล    ไม่กลับทวนเหมือนกัน

 มนุษย์ใด  มีความรู้  ความสามารถ
ใช่ฉลาด   สงบสุข  หมดทุกข์หนอ
มีชีวิต    ที่สมบูรณ์  ไม่รั้งรอ
ไม่ย่อท้อ   ถากถาง  ทางนิพพาน
 ชีวิตที่  ไม่เปลือย  เป็นเช่นนี้
ตามที่ได้   บอกกล่าวขาน แถลงไข
ชีวิตมี     อาภารณื  ประดับใจ
แต่งเติมไว้   ชีวิตใหม่  ไม่เปล่าเปลือย
ชีวิตที่เป็นมงคล 
ถ้าอยากเป็นคนงาม  อย่าวู่วามโกรธง่าย
ถ้าอยากเป็นเป็นคนสบาย  อย่าเบื่อหน่ายความเพียร
ถ้าอยากเป็นคนมั่งมี   อย่าเป็นคนดีแต่จ่าย
ถ้าอยากเป็นคนนำสมัย  อย่าทำลายวัฒนธรรม
ถ้าอยากเป็นคนมีเกียรติ  อย่าเหยียดหยามคนอื่น
ถ้าอยากมีความรู้   อย่าหลบหลู่ครูอาจารย์
ถ้าอยากหาความสำราญ  อย่าล้างผลาญสมบัติ
ถ้าอยากเป็นคนมีอำนาจ  อย่าขาดความยุติธรรม
ถ้าอยากเป็นคนดัง   อย่าหวังความสงบ

มงคลชีวิต
อย่านอนตื่นสาย   อย่าอายทำกิน
อย่าหมิ่นเงินน้อย   อย่าคอยวาสนา
อย่าเสวนาคนชั่ว   อย่ามั่วอบายมุข
อย่าชิงสุกก่อนห่าม   อย่าพล่ามก่อนทำ
อย่าคอยแต่ประจบ   อย่าคบแต่เศรษฐี
อย่าดีแต่ตัว    อย่าชั่วแต่คนอื่น
อย่าฝืนกฎระเบียบ   อย่าเอาเปรียบสังคม
อย่าชื่นชมคนผิด   อย่าคิดเอาแต่ได้
อย่าใส่ร้ายคนดี   อย่ากล่าววจีมุสา
อย่านินทาพระเจ้า   อย่าขาดเขลาเมื่อมีทุกข์
อย่าสุขจนลืมตัว   อย่าเกรงกลัวงานหนัก
อย่าพิทักษ์พาลชน   อย่าลืมตนเมื่อมั่งมี

ชีวิตเราเป็นอะไรได้ทุกอย่าง เป็นครูเป็นเรือจ้างช่างแสนง่าย
แต่ที่เป็นได้ยากลำบากกาย  เป็นคนที่มีความหมายกับทุกคน

ชีวิตที่ไม่เคยประสบการต่อสู้ ย่อมเป็นชีวิตที่อ่อนแอ
บุคคลที่ไม่เคยมีศัตรู   จะเป็นผู้เข้มแข็งไม่ได้

ต้องการแบบไหน
 ถ้าต้องการความสบาย  ให้ขวนขวายทำความดี
 ถ้าต้องการเป็นเศรษฐี  ให้มีการประหยัด
 ถ้าต้องการสมบัติ   ให้มีความกตัญญู
 ถ้าต้องการความรู้   ให้คบบัณฑิต
 ถ้าต้องการมิตร   ให้รู้จักเสียสละ
 ถ้าต้องการพละ   ให้บริหารร่างกาย
 ถ้าต้องการเป็นนาย   ให้มีความยุติธรรม
 ถ้าต้องการให้คนอุปถัมภ์  ให้รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตน
 ถ้าอยากให้งานมีผล   ให้เป็นคนมีความขยัน
 ถ้าอยากให้เรื่องสั้น   ให้หยุดพูด

 งานที่สำเร็จราบรื่นไปโดยไม่มีอุปสรรค
 ย่อมเป็นงานที่ไม่หนักแน่นถาวร

 ชีวิตไม่ใช่เทียนไต้ดับแล้วจุดคืน
 ดังนั้นการทำงานให้เป็นเสมือนวันสุดท้ายของชีวิต
เมื่อเจ้ามามีอะไรมาด้วยเล่า  เจ้าจะเอาแต่สุขสนุกไฉน
ก็เจ้ามาตัวเปล่าจะเอาอะไร   เจ้าก็ไปตัวเปล่าเหมือนเจ้ามา
มงคลชีวิต
อย่าลืมหลงจงอุตส่าห์รักษาศิริ ตามคติโบราณท่านขานไข
แต่เช้าตรู่สุริโยอโณทัย  ตื่นนอนให้ห้ามโทโสอย่าโกะา
ผินพักตร์สู่บูรพาทิศและทักษิณ  เสกวารินด้วยพระธรรมคาถา
ที่นับถือคือประไตรสรณา  ถ้วนสามคราจึ่งชำระสระพระพักตร์
แล้วเอื้อนอรรถตรัสความทีดีก่อน จะถาวรพูนเกิดประเสริฐศักดิ์
ด้วยราคีทิชลอนรลักษณ์  อยู่พระพักตร์แต่ทิวาเวลากาล
ยามกลางวันนั้นว่าพระราศรี สถิตที่วรองค์สรงสนาม
พระอุระปลงสุคนธ์วิมลมาลย์ จะสำราญโรคาไม่ราคี
ครั้นพลบค่ำคล้ำฟ้าสุธาวาส ฝ่ายเบื้อบาทซ้ายขวาเป็นราศรี
จงรดน้ำชำระซึ่งราคี  ห้ามสตรีอย่าให้พาดบาทยุคล
       (สวัสดิรักษา)
คนเราคล้ายกับหนังสือบางเล่มดูหน้าปกสวยงามดีแต่เปิดอ่านเนื้อเรื่องข้างในไม่มีสาระ หนังสือบางเล่มปกไม่น่าดูแต่เนื้อเรื่องดีมีคติจับใจ
       (พ.เนตรรังษ๊)

อำนาจวาสนาก็ดี
 ทรัพย์สมบัติก็ดี
  สังขารทั้งหลายก็ดี
   ย่อมดับและเสื่อมสูญตามกาลเวลา
คู่ดีกว่าโสด
ในโลกนี้มีอะไรที่ไม่คู่
ได้เห็นอยู่ทั่วถ้วนล้วนเป็นสอง
ดวงจันทร์นั้นยังมีอาทิตย์ครอง
เดินพบพ้องกันบางคราวเมื่อเช้าเย็น

เห็นชัด ๆ อาทิตย์คู่จันทร์ ชายคู่หญิง ดอกไม้คู่แมลง แม้แต่ตัวเราแต่ละคนยังประกอบด้วยชิ้นส่วนที่เป็นคู่ทั้งนั้น
 คิ้ว  ก็ คู่
 ผม จำนวนเส้น ก็ เป็นคู่ (ไม่เชื่อก็ลองนับดู ฮา….)
 ตา มี สองตา เป็นคู่
 ปาก มีริมฝีปากบน ริมฝีปากล่าง เป็นคู่
 ฟัน มี 32 ซี่ เป็น คู่
 แขนมี 2 ข้าง เป็น คู่
 ซี่โครง มี 2 ข้าง เป็น คู่
 ขา มี 2 ข้าง เป็น คู่ เช่นกัน
 แม้แต่อวัยวะบางอย่างดูเหมือนจะมีอันเดียว แต่ถ้าดูให้ดีจะพบว่ามีส่วนประกอบที่เป็นคู่ติดอยู่ด้วย (ฮา)
 คือ….จมูก    (อา)  และปรบมือ
 มี 1 จมูก มี 2 รู (ฮา)

LIFE
Live and learn
 จงมีชีวิต   อ ยู่และเพื่อเรียนรู้
 While there is life there is hope
 ตราบที่มีชีวิตอยู่ ตราบนั้นย่อมมีความหวัง
 Life is but a dream
 ชีวิตเป็นเพียงความฝัน
 Life has its ups and downs
 ชีวิตมีขึ้นมีลง
 Live and let life
 มีชีวิตแยู่และอยู่อย่างมีชีวิต
 There is no wealth but life
 ไม่มีทรัพย์สมบัติใดที่วิเศษเท่าการมีชีวิต
 Health and money go far
 สุขภาพและเงินทำให้ชีวิตดำเนินด้วยดี
 
ลักษณะของคน
คน 7 ประเภทที่ไม่ทำความเจริญ
พวกวางเฉย
 พวกเอาแต่สังคม
  พวกคนพาล
   พวกโง่
    พวกขี้เหนียว
     พวกประสาท
      พวกเหลวไหลงมงาย

 เมื่อเกิดมามีอะไรมากับเจ้า จะมัวเมาโสภมากไปถึงไหน
เมื่อเจ้าตายก็ไม่ได้อะไรไป เจ้าก็ไปตัวเปล่าเหมือนเจ้ามา
 ฉะนั้นต้องลด โลภ โกรธ หลง
 เพราะทุกอย่างล้วน อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
คนจะงามงามน้ำใจใช่ใบหน้า
คนจะสวยสวยจรรยาใช่ตาหวาน
คนจะแก่แก่ความรู้ใช่อยู่นาน
คนจะรวยรวยศีลทานใช่บ้านโต

ลักษณะ 6 ประเภท
ไม่รู้ไม่ชี้ ลักษณะของคน ไม่รับผิดชอบ
     ไม่รู้แล้วชี้    ลักษณะของคน    อวดตัว คนหลงตัว
     ไม่รู้แล้วไม่ชี้  ลักษณะของคน    ซื่อตรง คนรู้ตัว
     รู้แล้วไม่ชี้     ลักษณะของคน    เห็นแก่ตัว คนใจดำ
     ชี้แล้วไม่รู้    ลักษณะของคน    ขอไปที คนไม่รู้จริง
     รู้แล้วชี้    ลักษณะของคน    บัณฑิตครู ผู้ประเสริฐ
บุคคลที่ไม่รู้และไม่รู้ว่าตนไม่รู้ เขาผู้นั้นเป็นคนโง่  จงหลีกเขาไปให้พ้น
บุคคลที่ไม่รู้และรู้ว่าตนเองไม่รู้  เขาผู้นั้นเป็นเด็ก  จงวางใจในตัวเขา
บุคคลที่รู้และไม่รู้ว่าตนรู้  เขาผู้นั้นังหลับอยู่  จงปลุกเขาขึ้น
บุคคลที่รู้และรู้ว่าตนรู้  เขาผู้นั้นเป็นคนแลาด  จงตามเขาไปเถิด

ความเป็นอยู่ของคน 
อยู่อย่างเทวดา  อยู่อย่างธรรมดา อยู่อย่างแมงดา(ฮ)

 คนเก่งที่เห็นแก่ตัว คือ คนชั่วทำลายสังคม
 คนเก่งที่อยู่เฉย ๆ   คือ ผู้ละเลยไม่ช่วยสังคม
 คนเก่งที่มุ่งทำดี  คือ ผู้สร้างศักดิ์ศรีให้แก่สังคม

คุณสมบัติคนอารมณ์ขัน
มองโลกในแง่ดี
 มีความแหลมคม
  สะสมจดจำ
   นำมาดัดแปลง
    แสดงถูกกาล
 ในกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยว  ปลาย่อมจะว่ายทวนน้ำเสมอ ปลาที่ลอยตามน้ำก็มีแต่ปลาตาย มนุษย์ต้องต่อสู้อุปสรรค เหมือนปลา ที่ว่ายทวนน้ำ ผู้ที่ปล่อยโชคชะตาไปตามเหตุการณ์ ก็เหมือนคนที่ตายแล้ว
 ว่าวจะลอยขึ้นสูงอยู่ได้ เพราะเหตุที่ต้านลม ถ้าหมดลมว่าวก็จะตกมนุษย์เราจะขึ้นสูงอยู่ได้ ก็เพราะการต่อสู้อุปสรรค ชีวิต
ที่ไม่เคยประสบอุปสรรค จะหาทางก้าวหน้าไม่ได้เลยเป็นอันขาด
 แล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์
 มันแสนสุดลึกล้ำเหลือกำหนด
 ถึงเถาวัลย์พันเกี่ยวที่เลี้ยวลด
 ก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ำใจคน
 มหาสมุทรสุดลึกล้น คณนา
 สายดิ่งทิ้งทอดมา หยั่งได้
 เขาสูงอาจวัดวา กำหนด
 จิตมนุษย์นี้ไซร้ ยากแท้ หยั่งถึง
 คนบางคนมีชีวิตอยุ่อย่างคน
 คนบางคนมีชีวิตอยู่คล้ายคน
 คนบางคนมีชีวิตอยู่โดยไม่รู้ว่าตนเป็นคน
 คุณค่าของความเป็นคนมิได้ขึ้นอยู่กับว่าเขา มี อะไร หรือ ทำ อะไร แต่ขึ้นอยู่กับว่าเขาเป็นคนอย่างไร
 ข้าพเจ้าเชื่อถือคนที่แบ่งปันความทุกข์ของข้าพเจ้าในยามที่ข้าพเจ้าตกระกำลำบาก มากกว่าคนที่ต้องการความสุขกับข้าพเจ้าในยามที่ข้าพเจ้าราบรื่น
 การสำนึกผิดเปรียบเสมือนกระจกบานหนึ่งที่สามารถสะท้อนให้เราเห็นถึงความผิดพลาดของตนเองอย่างแจ่มชัดและทำให้เรามีโอกาสได้แก้ไขข้อผิดพลาด

กรุ๊ปเลือดบอกลักษณะ
 O    เป็นคนลักษณะ เกิดมาเพื่อประสบผลสำเร็จ
 A เป็นคนลักษณะ ช่างคิด คิดอย่างลึกซึ้ง
 B เป็นคนลักษณะ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 AB เป็นคนลักษณะ เกิดมาเพื่อแก้ปัญหา
 AIDSเป็นคนลักษณะ เตรียมตัวตาย (ฮา)
 สิ่งที่เป็น + จะดีทั้งนั้น ยกเว้นเลือด + (ไม่ดี)

จำแนกข้าราชการเลว 25 ประเภท
1. นั่งไม่ติดเก้าอี้   2. ออกท้องที่เป็นประจำ
3. งานไม่ทำเอาแต่คุย  4. หน้ามุ่ยตลอดวัน
5. ฟาดฟันผู้ร่วมงาน     6. หย่อยยานไม่มานะ
7. เอาชนะระราน         8. ชอบซุกงานตลอด
9. บ่อนออดจู้จี้           10. หลบหนีผู้คน
11. สนใจแต่ความชอบ  12. ไม่ชอบแบ่งงาน
13. ตั้งตัวแบ่งพวก        14. งานลวกปล่อยปละ
15. คอยจังหวะคอรัปชั่น  16. ประพฤติพาลจอมกะล่อน
17. หย่อนยานศีลธรรม   18. ชอบนำเผด้จการ
19. อภิบาลพวกพ้อง      20. พี่น้องก้าวก่าย
21. ไม่สบายตลอดปี      22. เป็นหนี้เกินตัว
23. ขาดตัวประสานงาน  24. วิทยาการล้าหลัง
25. หวังแต่กำลังใจ

MAN
Every man is best know to himself
ทุกคนย่อมรู้จักตัวเอง
In with a man; Simplicity a child
ความฉลาดพบในผู้ใหญ่ความไร้เดียงสาพบในเด็ก
Every man desires to live long;but no man would be old
ทุกคนปรารถนาจะมีอายุยืนยาว แต่ไม่มีใครอยากแก่
Youth is blunder; manhood a struggle;old age a regret
วัยเด็กคือความผิดพลาด วัยกลางคนคือการต่อสู้ดิ้นรน วัยชราคือการเสียใจ
Masters should be sometimes blind and  sometime deaf.
ผู้เป็นนายควรทำตาบอด และหูหนวกบ้างบางครั้ง
All thing fit not all persons
ของทุกอย่างไม่เหมาะกับทุกคน
Behind the famous man is the great woman
เบื้องหลังชายที่มีชื่อเสียงคือผู้หญิงที่ยิ่งใหญ่

ลักษณะผู้บริหาร
ผู้บริหารที่ดีในทรรศนะของคนไทย
ทรรศนะที่1 “3 ค”  ครองตน  ครองคน  ครองงาน
ทรรศนะที่ 2 “4 ภ”  ภูมิรู้ ภูมิธรรม  ภูมิฐาน  ภูมิปัญญา
ทรรศนะที่ 3 “4 ท”  ทันคน  ทันงาน  ทันเหตุการณ์  ทันสมัย


ลักษณะผู้บริหารที่พึงประสงค์
 กาย    วาจา    ใจ
 ยืดหยุ่น   ยกย่อง   เยือกเย็น
 เรียบร้อย   ระรื่น    ร่าเริง
 ส่งเสริม   สั่งสอน   สงสาร
 จริงจัง    จริงวาจา   จริงใจ
 ลึกล้ำ    หลักแหลม   ลิงโลด
ลักษณะผู้บริหารที่ไม่พึงประสงค์
 กาย    วาจา    ใจ
 ยุ่งยาก    ยุแหย่    เหยาะแหยะ
 รีรอ    ระราน   เร่าร้อน
 สำส่อน   ส่อเสียด   โศกเศร้า
 จับจด    จู้จี้    จ้องจับ(ผิด)
 หลุกหลิก   ล่อลวง   โลเล
คุณลักษณะพิเศษของผู้บริหาร จะต้อง…..
1.เป็นผู้บุกเบิก
2.ก้าวให้ทันโลก
3.เป็นนักพัฒนา
4.เป็นนักสู้
5.สามารถสร้างศรัทธา

                หลักธรรมในการครองใจคนได้แก่ สังคหวัตถุ 4  
ทาน   โอบอ้อมอารี
ปิยวาจา  วจีไพเราะ
อัตถจริยา  สงเคราะห์ประชาชน
สมานัตตตา  วางตนให้พอดี ไม่แข่งดีแข่งเด่น
การมอบหมายงาน
เก่งคนเก่งงานท่านเก่ง
จะมห้แจ๋วต้องกระจายให้คนอื่น
ทั้งใกล้ชิดติดตามถามจุดยืน
คนจะชื่นชมท่ายยอดตลอดไป
ผู้บริหารที่ดีต้องมี 4 นัก อยู่ในตัว ได้แก่
1.นักบริหาร
2.นักวิชาการ
3.นักธุรกิจ
4.นักการเมือง
ถ้าผู้ใดมีครบทั้ง 4 นัก จะเป็นผู้ที่ประสบผลสำเร็จสูง

ภาพนักบริหารไทย
ทำการค้าเก่งแบบจีน
ปกครองอะลุ่มอล่วยแบบไทย
มีระเบียบวินัยและขยันขันแข็งแบบญี่ปุ่น
มีระบบมีเหตุผลแบบฝรั่ง และ
ตามตื้อหนี้เก่งแบบคนแขก

บทบาทผู้บริหาร “มีทาง วางธง สร้างทีม หาทุน”

ผู้บริหารที่ดี จะต้อง…..
ใจถึง  จริงใจ  จริงจัง
เสียสละ มีสัจจะธรรม

การเป็นนายที่ดี
จะเป็นนายที่ดีนี้เป็นยาก  พระคุณมากเสียวินัยงานไร้ผล
พระเดชมากถูกด่าว่าเลวคน  ลับหลังตนงานสะดุดและหยุดยั้ง
คนและคนดันไปให้พอดี  ประกอบมีเมตตาการุณขลัง
มุทิตาอุเบกขาเพื่อจะยั้ง  ตนได้ตั้งในที่หมายเป็นนายคน

การครองตน/ครองคน/ครองงาน
ตั้งใจจริง
อิงธรรมะ
ละผลประโยชน์
โปรดวิชาการ
ทำงานมีระบบ
คบกับทุกฝ่าย
ขยายประชาธิปไตย
ทันสมัยเป็นนิจ
คู่ชีวิตเป็นสุข

ความเก่งของผู้บริหาร
เก่งคิด  เก่งคน  เก่งคน

ปัจจัยการบริหารที่สำคัญที่สุด คือ “คน”
คนเหมือนกัน แต่…คนไม่มเหมือนกัน

ลักษณะผู้บริหาร
งานก็สนคนก็สร้าง
ลักษณะผู้บริหาร
ผู้บริหารที่ดี  “นายใช้  เพื่อนชม ลูกน้องชอบ
ผู้บริหารที่เกือบดี    “นายชอบ เพื่อนชม ลุกน้องเฉย
ผู้บริหารที่ไม่ดี  “นายไม่ชอบ เพื่อเฉย ลูกน้องชัง
ผู้บริหารที่หา ดีไม่ได้ “นายเฉย เพื่อนชัง ลุกน้องชั่ว ตัวก็ชุ่ย

พรหมวินาศ (ของผู้บริหาร)
หลงอำนาจ
ฉ้อราษฎร์บังหลวง
หลอกลวงลุกน้อง
ยกย่องคนเลว

ผู้บริหารคือผู้นำการเปลี่ยนแปลง
• ในคืนแรมไร้ดาวทุกราวฟ้า
• แม้นเรายืนหยัดกล้าถือทวนร่าย
• เราจักจุดแสงทองส่องประกาย
• บรรณาการทางทุกสายให้ประชา
• ให้สว่างกระจ่างแจ้งทุกแห่งหน
• ด้วยคงมั่นคงทนเยี่ยงหินผา
• ใช่ฝุ่นผงปลิวไหวไร้ราคา
• ผู้บริหารต้องกล้านำเปลี่ยนแปลง
 
 

 
 ลักษณะผู้บริหารที่ไม่พึงประสงค์
 มาดประชัน
 กันท่าลูกน้อง
 ยกย่องตน
 สนแต่เรื่องอื่น
 ตื่นเจ้านาย
 ใฝ่สองขั้น
 ฉันทำเอง
 ไม่เกรงใคร
 
 ภูมิของผู้บริหาร
 ภูมิรู้ ภูมิธรรม ภูมิปัญญา ภูมิฐาน ภูมิศาสตร์
 ภูมิหลัง ภูมิทัศน์ ภูมิต้านทาน นรกภูมิ
 
 ผู้บริหารที่ผู้ร่วมงานและลุกน้องไม่ชอบ
 ชี้นิ้ว  หิ้วอีหนู  หูเบา  เจ้าอารมณ์  งมงายอำนาจ  อาฆาตลูกน้อง  จ้องจับผิด
 คิดเอาแต่ได้  ไม่มอบงานลูกน้อง  ยกย่องคนเลว  ทับถมคนดี
 ตระหนี่เหนียวแน่น
 
 
 
 
 
 ลักษณะข้อแตกต่างระหว่างผู้บริหารกับผู้นำ
ผู้บริหาร ผู้นำ
1. มักรู้ไปทุกอย่าง 1. มักยอมรับความผิดพลาด
2. มักติเตียน 2. มักให้คำแนะนำ
3. มักบอกว่าอะไรต้องทำ (ให้เสร็จ) 3.  มักแสดงให้ดูว่าทำอย่างไร
     (จึงจะเสร็จ)
4. มักพูดก่อน (ฟัง) 4. มักฟังก่อน (พูด)
5. มักออกคำสั่ง 5. มักให้แนวทาง
6. มักเรียกร้องความเคารพ
    (จากลูกน้อง) 6.  การได้มาและคู่ควรต่อความเคารพ
    (จากลูกน้อง)
7. มักปกครองด้วยกฎหมาย 7. มักแสดงความมีมนุษยธรรม
ความแตกต่างระหว่างผู้บริหารกับผู้นำ
ประเด็น ผู้บริหาร ผู้นำ
1. การใช้อำนาจ - ใช้อำนาจได้อย่างเป็นทางการตามตำแหน่งที่มี - อิทธิพลส่วนตัว
2. การกำหนดเป้าหมาย - ถือเป้าหมายขององค์การเป็นสำคัญ - คำนึงถึงเป้าหมายส่วนตัวของคนในองค์การด้วย
3. ทัศนะต่อองค์การ - มีสำนึกว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับองค์การ ปกป้องระเบียบข้อบังคับขององค์การ - แยกตัวเองออกจากองค์การมีความพยายามเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
4. การทำหน้าที่ - ยึดขั้นตอนตามระเบียบขององค์การควบคุมวิธีการมาก - เปิดโอกาสให้มีความคิดริเริ่ม การควบคุมเน้นที่ผลงาน ไม่เน้นวิธีการ
5. บุคลิกภาพ - ดำเนินการเพื่อให้องค์กรอยู่รอด - หาโอกาสที่จะทำให้องค์การเกิดประโยชน์สูงสุด
6. ความสัมพันธ์กับคนอื่น - มีความสัมพันธ์ตามฐานะตำแน่ง - ใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัว
7.การวางตัว - วางตัวตามสายบังคับบัญชาอยู่แต่ในห้องทำงาน - วางตัวตามสบายเป็นกันเองกับผู้ใต้บังคับบัญชา
บุคลิกของผู้บริหาร หรือ ผู้จัดการ
1.  Walk Around (เดินเยี่ยม)
2.  Sit in Front (ไปไหนนั่งแถวหน้า)
3.  Eye Contact (พูดกับใครมองหน้าตากับเขา)
4.  Smile Big  (ยิ้มแย้มแจ่มใส)
5.  Speak Out (พูดให้คนฟังรู้เรื่อง)
 
 ผู้บริหารระดับสูง : ขึ้นที่สูงย่อมต้องลมแรงและหนาว
 
 ลักษณะผู้นำ
 ผู้นำที่ดี
 จงเสียสละและสร้างศรัทธา
 จงนำพาให้ถูกต้อง
 จงทำตัวอย่างให้เห็น
 จงทำให้ดีและเด่นในคุณธรรม
 กล้านำปวงชน
 อุทิศตนอย่างฉลาด
 ผู้นำที่ดี
 ยิ้มแย้ม  เยือกเย็น  ยืดหยุ่น  ยืนหยัด  ยกย่อง
 ผู้นำที่ดี
 หน้ายิ้ม  นิ่มนวล  ชวนงาน  สานความคิด  กิจยุติธรรม  นำนโยบาย 
 ง่ายเข้าหา  กล้าตัดสินใจ
 
 
 หลัก 4 ก ภาษาอังกฤษ การเป็นหัวหน้าที่ประสบผลสำเร็จ
 ก. ที่ 1 กู๊ด(GOOD) คือ การเป็นคนดี
 ก. ที่ 2 ไกด์(GUIDE) คือ เป็นที่พึ่งแนะนำสั่งสอนได้
 ก. ที่ 3 กีฟ(GIVE) คือ มีการให้อย่างเหมาะสม
 ก. ที่ 4 การ์ด(GUARD)  คือ ปกป้องคุ้มครองตามควร
 
คุณสมบัติผู้นำ

มีจิตสำนึกในเป้าหมายงาน (SENSE OF PURPOSE AND DIRECTION)
มีความเป็นเพื่อน    (FRIENDLINESS)
มีความกระตือรือร้น  (ENTHUSIASM)
มีความซื่อสัตย์  (INTEGRITY)
มีความฉลาดรอบรู้  (INTELLIGENCE)
มีความจริงจัง  (INGENUITY)
มีความคิดสร้างสรรค์ (INITIATIVE)
มีความศรัทธา เชื่อมั่น (FAITH)
มีเทคนิคในการทำงาน (TECHNICAL)
มีทักษะในการถ่ายทอด (TEACHING SKILL)
มีความรัก   (LOVE)
มีประสบการณ์  (EXPERIENCE)
มีความแข็งแกร่งทั้งกาย/ใจ (PHYSICAL AND MENTAL ENERGY)
มีความเสียสละ  (SACRIFICE)
ลักษณะออมชอม  (HARMONIZE)
การจูงใจ   (PERSUASIVENESS)
มีความกล้าหาญ  (COURAGE)
มีความแนบเนียน  (TACT)
มีความเป็นธรรม  (JUSTICE)
มีความอดทน  (ENDURANCE)
ไม่เห็นแก่ตัว   (UNSELFISHNESS)
มีความตื่นตัว   (ALERTNESS)
มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น (HUMANITY)
มีการถ่อมตน   (HUMILITY)
มีการควบคุมตนเอง  (SELF CONTROL)
มีสังคมดี   (SOCLAL ABILITY)

ผู้นำที่เลว
หน้างอ  รอนาน  งานมาก  ปากเสีย  เมียคุม  กลุ้มหนี้  ขี้ยา  อารมณ์ร้อน

 

ข้อมูลและสื่ออบรมการเป็นวิทยากร
- วิทยากร7 [27 กุมภาพันธ์ 2553 13:46 น.]
- วิทยากร6 [27 กุมภาพันธ์ 2553 13:46 น.]
- วิทยากร5 [27 กุมภาพันธ์ 2553 13:46 น.]
- วิทยากร4 [27 กุมภาพันธ์ 2553 13:46 น.]
- วิทยากร3 [27 กุมภาพันธ์ 2553 13:46 น.]
- วิทยากร2 [27 กุมภาพันธ์ 2553 13:46 น.]
- วิทยากร1 [27 กุมภาพันธ์ 2553 13:46 น.]
- วิทยากร0 [27 กุมภาพันธ์ 2553 13:46 น.]
- การพูด [27 กุมภาพันธ์ 2553 13:46 น.]
ดูทั้งหมด

Engine by MAKEWEBEASY