สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 13
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 71
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 5,137,012
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
18 มกราคม 2563
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
   
10  11 
12  13  14  15  16  17  18 
19  20  21  22  23  24  25 
26  27  28  29  30  31   
             
  ข้อมูลและสื่ออบรมการเป็นวิทยากร
วิทยากร1
[27 กุมภาพันธ์ 2553 13:24 น.]จำนวนผู้เข้าชม 8511 คน


ความพยายาม/ความเพียร/ความขยัน
วายามเถว ปุริโส  ยาว  อตฺถสฺส นิปฺปทา
เกิดเป็นคนต้องพยายามร่ำไป  จนกว่าจะได้สิ่งที่ปรารถนา

ค่าของคนมิได้นับที่ทรัพย์มาก  หรือนับจากตำแหน่งยศศักดิ์
หรือนับจากปริญญาเอกโทตรี   แต่อยู่ที่ผลงานการกระทำ

อยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดาย  ปั้นวัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่น
 ค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน  ค่าของงานอยู่ที่การกระทำ

ต้องรอบรู้ ปัญหา  สารพัด
ต้องรวดเร็ว เร่งรัด  งานทั้งหลาย
ต้องริเริ่ม หลายแบบ ให้แยบคาย
ทุ่มใจกาย สุดชีวิต พิชิตงาน

ชีวิตของคนเราสั้นและมีเขตจำกัด  เราไม่ควรปล่อยให้เวลาของเราล่วงไปโดยเปล่าประโยชน์เลย  คนเกียจคร้านไม่ผิดอะไรกับคนตายที่ลืมตาอยู่  หรือคนที่นอนอยูในหลุมฝังศพเท่าใดนักการดำรงชีวิตของคนเรามิได้มีความหมายแต่เพียงการมีลมหายใจการกินและนอนเท่านั้น  จำเป็นเช่นที่ได้กล่าวว่า  คนเราต้องทำงานด้วยเพื่อครอบครัวเพื่อประชาชาติและเพื่อประเทศชาติ…..
       (พ.เนตรรังสี)

ความอดทนเป็นสิ่งที่ขมขื่นแต่ผลมันหวานชื่นเสมอ
  ทองพิสูจน์ด้วยไฟ
  ความกล้าหาญชาญชัยพิสูจน์ด้วยความทุกข์ยาก

ไม่เคยเป็นทหารรับใช้ อย่าก้าวไกลเกินอัศวิน
     BEHAVIOR
Civility costs nothing but buys everything.
ความสุภาพอ่อนหวานไม่มีราคาค่างวด
The more noble, the more humble.
ยิ่งสูงศักดิ์ จงยิ่งถ่อมตัว
Punctuality is the soul of business.
การตรงต่อเวลาเป็นหัวใจของการงาน
Diligence is a great teacher.
ความขยันขันแข็งเป็นครูที่ยิ่งใหญ่
Industry is the parent of success.
ความอุตสาหะเป็นทีมาแห่งความสำเร็จ
Patience bring round all things.
ความอดทนจะนำมาซึ่งทุกสิ่งทุกอย่า
Patient men win the day
คนที่อดทนจะมีชัยชนะทั้งวัน
The greatest think in the world is to know how to be self-sufficient
สิ่งสำคัญในโลกคือการรู้จักประมาณตน
Slow but sure
ช้า ๆ แต่แน่นอน (ช้า ๆ ได้พร้าสองเล่มงาม)
The more haste, the less speed
ยิ่งรีบยิ่งช้า
He that will cheat at play, will cheat your anyway
คนที่โกงในการเล่นเกม ย่อมโกงท่านในเรื่องอื่นตลอดไป
United we stand; divided we fall
รวมกันเราอยู่แยกกันเราตาย
Reapect yourself,or no one else will
เคารพตัวท่านเอง มิฉะนั้นจะไม่มีใครเคารพท่าน
Enough is enough
การพอแล้วคือการยุติ
 


การคิด
หลายหัวดีกว่าสองหัว
สองหัวดีกว่าหัวเดียว
หัวเดียวดีกว่าไม่มีหัวเลย
ไม่มีหัวเลยดีกว่ามีหัวเลว ๆ

ต่างคนก็ต่างใจหลายความคิด
ต่างชีวิตคิดไปได้ต่างต่าง
ไม้ต่างปล้องน้องต่างใจคิดหลายทาง
ทุกสิ่งต่างผันแปรไม่แน่นอน

โง่ไม่เป็นเป็นใหญ่ยากฝากให้คิด
ทางชีวิตจะรุ่วงโรจน์โสตถิผล
ต้องรู้โง่รู้ฉลาดปราดเปรื่องตน
โง่สิบหนดีกว่าเก่งเดี๋ยวเดียว

โลกภายนอกกว้างไกลใครใครรู้
โลกภายในลึกซึ้งอยู่รู้บ้างไหม
จะมองโลกภายนอกมองออกไป
จะมองโลกภายในให้มองตน

คนเป็นเพียงค่านิยมนามสมมุติ
ประเสริฐสุดคือใจใฝ่ถวิล
จักเป็นพลอยเป็นเพชรหรือเศษดิน
อาจรู้สิ้นพิสูจน์คิดพูดทำ

ความจริงที่ควรทำ
ปัญหา  ทำให้คนเข้มแข็ง
เวลา  ทำให้คนเชี่ยวชาญ
สถานการณ์ ทำให้คนรู้จักแก้ไข
การตัดสินใจ ทำให้คนรู้ถูกรู้ผิด
ความคิด ทำให้คนเป็นเลิศทางปัญญา
อย่าดีแต่คิด จงคิดแต่ดี
อย่าดีแต่พูด จงพูดแต่ดี
อย่าดีแต่ทำ จงทำแต่ดี

รู้เท่าเอาไว้ป้องกัน  รู้ทันเอาไว้แก้ไข

 กระบวนความคิดพิสิฐนัก
ใครรู้จักนำมาใช้ให้ถูกต้อง
โยนิโสมนสิการหมั่นตรึกตรอง
ย่อมเรืองรองด้วยปัญญาเป็นอาจิณ


คิดก่อนจึงค่อยทำจงจำไว้
ทำอะไรต้องคิดทั้งหน้าหลัง
อย่าปล่อยให้ทำตามลำพัง
ต้องเอาใจเหนี่ยวรั้งเสมอไป
ก่อนจะทำสิ่งใดใจต้องคิด
ถูกหรือผิดทำอย่างนี้ดีหรือไม่
ถ้าหากว่าไม่ดีมีโทษภัย
จงหาทางทำใหม่ทำให้ดี
 
ศิลปินอย่าดูหมิ่นศิลปะ กองขยะดูให้ดียังมีศิลป์

คิดแบบเมื่อวันวาน  คิดแบบวันพรุ่งนี้
Yesterday mind  Tomorrow mind

เป็นผู้เรียน (Learner)  เป็นผู้คิด (Thinker)
เรียนเชิงรับ (Reactive)  เรียนเชิงรุก (Proactive)
รับเรียนรู้สิ่งที่มีอยู่แล้ว (Acquiring)  ตั้งคำถาม สืบเสาะหาสิ่งที่ยังไม่มียังไม่รู้
รักษาและถ่ายทอดความรู้เดิม   รักษาและพัฒนาสิ่งที่มีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้น 
คิดเอกนัย (Convegent)  คิดอเนกนัย (Divergent)
คิดในกรอบ (Vertical)    คิดนอกกรอบ (Lateral)
ยึดกรอบความคิดความเชื่อเดิม คิดหาแนวทางใหม่นอกกรอบเดิมที่ครอบงำอยู่
มองย้อนหลัง    มองไปข้างหน้า
คิดจากประสบการณ์  คิดคาดคะเนปัญหาและการท้าทายใหม่ ๆ

THINKING
He that cannot think is fool
คนที่คิดไม่เป็นคือคนโง่
Think much, speak little, and write less
คิดให้มาก พูดแต่น้อย เขียนให้น้อยที่สุด
Think to day and speak tomorrow
คิดเสียวันนี้แล้วค่อยพูดวันพรุ่งนี้
First think, and then speak
คิดเสียก่อน แล้วจึงพูดออกไป
Measure thrice before cut once
วัดเสียก่อนสามครั้งก่อนที่จะตัดครั้งเดียว
Reason rules all things
เหตุผลย่อมเหนือสิ่งอื่นใด
Think makes man wise
การคิดทำให้คนฉลาด

การพูด
อันวาจา พาที  นี้เป็นเอก
จะปลุกเสก ให้คนชอบ ตอบสนอง
จะต้องพูด ให้สนุก สุขสมปอง
ขอรับรอง สำเร็จกิจ พิชิตชัย
จะพูดจา อ่อนหวาน สักปานไหน
ย่อมพูดได้ ถ้ารู้จัก หลักภาษา
แต่ถ้าขาด ความจริงใจ ในวาจา
จะควรค่า แก่ผู้ฟัง อย่าหวังเลย
ถึงบางพูดพูดดีเป็นศรีศักดิ์
มีคนรักรสถ้อยอร่อยจิต
แม้พูดชั่วตัวตายทำลายมิตร
จะชอบผิดในมนุษย์เพราะพูดจา

   อันพูดนั้นไม่ยาก ปานใด เพื่อเอย
  ใครที่มีลิ้นอาจ  พูดได้
  สำคัญแต่ในคำ  ที่พูดนั่นเอง
  อาจจะทำให้ชอบ  และชัง

   พูดทั้งที ต้องให้มี ความเชื่อมั่น
  อย่ามัวสั่น  หวั่นผวา น่าสงสาร
  จงเตรียมกาย  เตรียมใจ ให้เบิกบาน
  ความกล้าหาญ บันดาลให้ พูดได้ดี
   
  ปากเป็นเอกเลขเป็นโทโบราณว่า
  หนังสือเป็นตรีมีปัญญาไม่เสียหลาย
  ถึงรู้มากไม่มีปากลำบากาย
  มีอุบายใช้ไม่เป็นเห็นป่วยการ
  หวานน้ำอ้อยน้ำผึ้งซึ่งหวานลิ้น
  หวานชั่วกินไม่นานหวานก็หาย
  หวานคารมลมปากจากหญิงชาย
  มีอุบายใช้ไม่เป็นเห็นป่วยการ


 ถ้าพูดไปเขาไม่รู้อย่าขู่เขา
 ว่าโง่เง่างมเงอะเซอะหนักหนา
 ตัวของเราทำไมไม่โกรธา
 ว่าพูดจากให้เขาไม่เข้าใจ
 บุราณว่า เสียทรัพย์  อย่าเสียศีล
 เสียอื่นสิ้น  อย่าเสียวาจาได้………

   จะพูดจาปราศรัยกับใครนั้น
  อย่าตะคั้นตะคอกให้เคืองหู
  ไม่ควรพูดอื้ออึงขึ้นมึงกู
  คนจะหลู่ลวงลามไม่ขามใจ
  แม้จะเรียนวิชาทางค้าขาย
  อย่าปากร้ายพูดจาอัชฌาสัย
  จึงซื้อง่ายขายดีมีกำไร
  ด้วยเขาไม่เคืองจิตคิดระอา
  เป็นมนุษย์สุดนิยมเพียงลมปาก
  จะได้ยากโหยหิวเพราะชิวหา
  แม้พูดดีมีคนเขาเมตตา
  จะพูดจาจงพิเคราะห์ให้เหมาะความ


  คำพูดแห่งมนุษย์คือยุทธศาสตร์
  อาจสร้างสรรค์หรือพิฆาตได้ทุกที่
  สุดแต่ถ้อยคำที่ใช้ร้ายหรือดี
  สร้างไมตรีหรือก่อภัยให้แก่กัน
  มนุษยชาติใช้คำพูดเป็นทูตโยง
  แต่ละโค้งฟ้าไกลได้ชิดมั่น
  ต่างชาติเชื้อวุฒิวัยได้สัมพันธ์
  และร่วมกันจรรโลงไร้โศกทราม
  การพูดเป็นทั้งศิลป์และทั้งศาสตร์
  ด้วยการฝึกย่อมกาจสามารถข้าม
  ดุจอาวุธยิ่งฝึกปรือยิ่งลือนาม
  ใครอาจห้ามปราชญ์นายประกายชาญ
  การฟังการคิดและการพูด
  นี้คือบทพิสูจน์อย่ามองผ่าน
  เป็นกลไกประจำวันอันยืนนาน
  ผู้ใช้การได้ดีย่อมมีชัย

มนุษย์เกิดมามีสองตา  แต่มีลิ้นเพียงลิ้นเดียว
ก็เพื่อจะได้เห็นเพียงสองเท่าของที่พูด
พูดเท็จในเรื่องเดียวได้  ก็เท็จหมดทุกเรื่องได้

   อันอ้อยตาลหวานลิ้นแล้วสิ้นซาก
   แต่ลมปากหวานหูไม่รู้หาย
  อันเจ็บอื่นหมื่นแสนยังแคลนคลาย
  เจ็บจนตายก็เพราะเหน็บให้เจ็บใจ
 
การพูดให้คนฟังเหมือนกับการเทน้ำ น้ำก็เป็นน้ำ  ไม่มีรูปร่างสัณฐาน  มันอยู่ในภาชนะอะไร มันก็เป็นรูปนั้น การมาฟังการพูดก็เปรียบเหมือนท่านนำภาชนะของท่านมาภาชนะเล็ก็รับน้ำได้น้อย  ภาชนะใหญ่ก็รับน้ำได้มาก
บางคนนำภาชนะใหญ่มา  แต่ก็ไปคว่ำเสียคือหลับ
 
 ก่อนพูดเราเป็นนายมัน หลังพูดมันเป็นนายเรา

ถ้าท่านต้องการมิให้พูดพลาดพลั้ง จงจดจำข้อสังเกตห้าประการนี้ ไว้ด้วยความระวัง
คือ  ท่าน  พูดกับใคร?  พูดถึงใคร?  พูดอย่างไร?  พูดเมื่อไร? 
และพูดที่ไหน?

กลวิธีการพูดที่ดี  ใช้เทคนิค 3 ก คือ
เกาะให้ติด  เริ่มต้นให้ผู้ฟังสนใจ
เกี่ยวให้แน่นตรึงใจ  สร้างความสนใจ  ดึงความสนใจไว้
กล่อมให้หลับ  ฟังแล้วสบายหู  ดูแล้วสบายตา  พาสบายใจ

การสบสายตาระหว่างผู้พุดกับผู้ฟัง
   สายตาเป็นเครื่องสื่อสารความคิดที่สำคัญอย่างหนึ่งของมนุษย์เมื่อใดก็ตามที่ผู้พูดหลบสายตาไปจากผู้ฟัง  ก็เท่ากับว่าได้โยนเครื่องมือสื่อสารที่สำคัญที่สุดทิ้งไปแล้วอย่างน่าเสียดายยิ่ง

ภาษาเปรียบเทียบกล้องส่องความคิด
ภาพน้ำจิตอาจเห็นได้เด่นใส
ถ้าเขียนพูดปูดเปื้อนเลอะเลือนไป
ก็น้ำใจหรือจะแจ่มแอร่มฤทธิ์
จะฆ่าคนไม่ต้องใช้ศาสตราวุธ
ใช้วาจายริสุทธิ์ก็ฆ่าได้
ใช้คำพูดไพเราะเซาะซึ้งใจ
ก็เชือดเฉือนให้บรรลัยได้เท่ากัน

แม้จะเรียนวิชาเชิงค้าขาย อย่าปากร้ายพูดจาอัฌชาสัย
จะซื้อง่ายขายดีมีกำไร  ด้วยเขาไม่เคืองจิตคิดระอา

  อย่ากล่าวคำหยาบช้าวาจาผลาญ
  นินทาท่านโดยแสร้งแกล้งให้ผล
  พจน์อันร้อนย่อมย้อนมาคืนตน
  ดุจคนสาดหยากเหยื่อเหนือลมเอย

คนฉลาดเอาปากไว้ที่ใจ คนโง่เอาใจไว้ที่ปาก
ผู้ฟังเหมือนผู้เก็บ   ผู้พูดเหมือนกับผู้หว่าน

รสวาจานี้เย็นเหลือล้ำ ยิ่งกว่าน้ำ อมฤต อันสดใส
จะว่าร้อนก็ร้อนยิ่งกว่าไฟ  ร้อนสิ่งใดก็ไม่ร้อนเท่าวาจา
อันศัตราวุธสุดจะคม  แต่ก็คมเมื่อใช้บั่นพฤกษา
วาจาวุธสุดคมกว่าศาสตรา  เป็นสง่าคนลือละบือนาม

 ถึงพันคำ พล่ามไป ไร้ประโยชน์
กลับเป็นโทษ  เสียเวลา ฟังปราศรัย
ส่วนคำใด  ได้สดับ ระงับใจ
อวรพรให้  กินค่า  กว่าพันคำ

  อันวาจาพาทีนี้เป็นเอก จะปลุกเสกให้คนชอบตอยสนอง
  ต้องพูดให้สนุกสุขสมปอง  ขอรับรองสำเร็จกิจพิชิตชัย
  อันหวานลิ้นกินตายคายก็ยาก
  เพราะหวานปากเหมือนน้ำตาลพาลจะขม
  ว่าวจุฬาล่องลอยเพราะแรงลม
  มดตายถมน้ำผึ้งเพราะคลึงรส
  อันคนพาลหวานพจน์เหมือนรสอ้อย
  กกอร่อยไปปลายจะคายหวาน
  ไม่มีเหยื่อไหนปลาจะมาทาน
  ระวังหวานเป็นลมขมเป็นยา

SPEECH

A good tongue is a weapon
คำพูดที่ดีเป็นอาวุธที่ดี
Speech is silver, silence is golden
พูดไปสองไพเบี้ย นิ่งเสียตำลึงทอง
To talk without thinking is to shoot without aiming
การพูดโดยไม่คิด เหมือนกับการยิงนกที่ไม่ได้เล็ง

The greatest talkers are always the lest doers
คนที่พูดเก่งที่สุด มักเป็นคนที่ทำน้อยที่สุด
He laugh best who laugh  last
คนที่หัวเราะทีหลังย่อมหัวเราะได้ดังกว่า
Hear much speak little
ฟังให้มาก พูดแต่น้อย
From hearing comes wisddom, from speaking repentance
ความฉลาดเกิดจากการฟัง
While the word is in your mouth it is your own, When it is once spoken it,s another is
ถ้าเรายังไม่พูด เอาเป็นนายคำพูด แต่ถ้าเราพูดออกไปแล้ว คำพูดเป็นนายเรา
A HONEY tongue, a heart of all
คำพูดหวาน แต่ใจดำ(ปากปราศรัยน้ำใจเชือดคอ)
Easier said than done
พูดง่ายกว่าทำ
Good advice is beyond price
คำแนะนำที่ดีหาค่ามิได้
You should be a king of your word
จงเป็นนายของคำพูดของท่าน

ความดี
เขามีส่วนเลวบ้างก็ช่างเขา    จงเลือกเอาส่วนดีเขามีอยู่
เป็นประโยชน์โลกบ้างยังน่าดู  ส่วนที่ชั่วอย่าไปรู้ของเขาเลย
 จะหาคนดีเพียงอย่างเดียว  อย่าไปเที่ยวค้นหาสหายเอ๋ย
เหมือนค้นหาหนวดเต่าตายเปล่าเอย ฝึกให้เคยดูแต่ดีมีคุณจริง
เกิดเป็นคนก็ต้องทนให้คนด่า
จำทำดีทำบ้าถูกด่าหมด
ทำซื่อเขาก็ด่าว่าไม่ตรง
จะเลี้ยวลดเขาก็ด่าว่าไม่ตรง
 ใครชอบใครชังช่างเถิด
ใครชูใครเชิดช่างเขา
ใครว่าใครบ่นทนเอา
ใจเราร่มเย็นเป็นพอ

   ทำดีเพื่อตัว  จะมัวหมองชั่วชีวิต……
 ทำดีเพื่ออุทิศ  ชีวิตจะรุ่งเรือง

วางตนไว้ในความดีงามก่อน
จึงค่อยสอนใครใครในภายหลัง
บัณฑิตชนขวนขวายหมายระวัง
ไม่พลาดพลั้งเศร้าหมองเรื่องของตน

    อาความดีเป็นแกนกลางทางชีวิต
   เอาความคิดเป็นเครื่องช่วยอำนวยผล
   เอาแรงงานเป็นกลไกภายในตน
   นี่คือคนมีคุณค่าราคางาม
   อันหมาดีแมวดีมีคนรัก
   เฝ้าฟูมฟักเลี้ยงไว้ในครหา
   เกิดเป็นคนย่อมไม่จนคนเมตตา
   หมั่นรักษาความดีไว้ให้คนปอง
   ต้นหญ้าน้อย ๆ ก็ยังให้ออกซิเจนกับโลก
   ผีเสื้อนกกาที่บินไปมาก็ยังให้ความเพลินตาแก่มนุษย์
   แล้วเราทั้งหลายล่ะ ได้ให้อะไรแก่โลกนี้บ้างหรือยัง

   ถ้าหนูหมี  มีเขา  เต่ามีหนวด
   เม่นตะกวด  มีงา  หมามีเขา
   ทั้งลิงค่าง  บ่างชะนี ไม่มีเครา
   จึงคนเรา  จะหมดสิ้น คนนินทา
ชีวิตไร้สาระขณะนี้  ยังไม่สายเกินที่จะแก้ไข
แม้ชีวิตเหลือน้อยลงเพียงไร ควรภูมิใจที่ได้ทำดีทัน
มีคนเห็นหรือไม่เป็นไรเล่า  ควรเลือกเอาความดีที่สร้างสรรค์
มีใครเห็นหรือไม่ไม่สำคัญ  ใจเรานั้นรู้ว่าดีเท่านี้พอ

  อันที่จริงคนเขาอยากให้เราดี
 แต่ถ้าเด่นขึ้นทุกทีเขาหมั่นไส้
 จงทำดีแต่อย่าเด่นจะเป็นภัย
 ไม่มีใครอยากเห็นเราเด่นเกิน
 อันการทำความดีไม่มีสูญ
 บำเพ็ญบุญไว้เถิดหนาอย่างสงสัย
 หากวันนี้คนไม่เห็นไม่เป็นไร
 วันหนึ่งไซร้คงตระหนักประจักษ์ตา
 ถ้าด่วนคิดผลีผลามเอาความชอบ
 เมื่อความดียังไม่ตอบก็โทสา
 เปลี่ยนความคิดผิดอย่างที่ทำมา
  จะสิ้นวันเวลาพบความดี 
   ใดใดในโลกล้วน อนิจจัง
  คงแต่บาปบุญยัง  เที่ยงแท้
  คือเงาติดตัวตรัง  ตรึงแน่น  อยู่นา
  ตามแต่บุญบาปแล้  ก้อเกื้อ  รักษา
   มาดี  ต้อง  มีบุญ
  อยู่ดี   ต้อง  มีคุณ
  ไปดี   ต้อง  มีทุน
  เราไม่อาจจะเป็นคนดีของทุกคนได้
   แต่เราจะต้องเป็นคนดีของคนดีให้ได้
   พฤษภกาสร  อีกกุญชรอันปลดปลง
  โททนต์เสน่งคง  สำคัญหมายในกายมี
  นรชาติวางวาย  มลายสิ้นทั้งอินทรีย์
  สถิตทั่วแต่ชั่วดี  ประดับไว้ในโลกา

  คนรักดี รักงาม  ได้หามจั่ว
  คน รักชั่ว รักทราม ได้หามเสา
  คนมีครู รู้หลัก  หนักเป็นเบา
  คนโง่เขลา เบาเป็นหนัก หักกำลัง
  คนมีเพียร เรียนวิชา หาความรู้
  คงจะสู้ เขาได้  ในภายหลัง
  คนเกียจคร้าน  อ่านไม่ออก บอกไม่ฟัง
  เป็นจับกัง หามเสา ทั้งเช้าเย็น

หากเราไม่สร้างความดี ความดีก็จะไม่สร้างเรา

 ความชั่วแลความดี  ผิวมี   ณ  แห่งใด
ย่อมจักประจักษ์ใน   ขณะหนึ่งแลพึงยล
แต่อาจจะคลาดกา-   ละจะช้า  ฤ   เร็วดล
ยากทีมหาชน    จะกระทำพยากรณ์

  ฝูงชนกำเนิดคล้าย  คลึงกัน
 ใหญ่ย่อมเพศผิวพรรณ  แผกบ้าง
 ความรู้อาจเรียนทัน   กันหมด
 เว้นแต่ชั่วดีกระด้าง   อ่อนแก้ฤาไหว
  คนดี    ชอบแก้ไข
 คนจัญไร    ชอบแก้ตัว
 คนชั่ว     ชอบทำลาย
 คนมักง่าย    ชอบทิ้ง
 คนจริง    ชอบทำ
 คนระยำ    ชอบติ
  วันเปลี่ยนวน คนเปลี่ยนวัยใจเปลี่ยนหวัง
 อนิจจัง  เก่าเปลี่ยนใหม่ได้ทุกอย่าง
 ชั่วและดี  มีกฎกรรมเครื่องนำทาง
 สืบสรรค์สร้างมนุษย์ธรรมเหนือคัมภีร์
  เงิน คือ เงิน สามดี ก็คือ ความดี
 เงินสร้างความดีบางอย่างได้ แต่เงินก็สร้างคนให้ดีไม่ได้
 เงินสามารถซื้อทุกสิ่งทุกอย่างได้ แม้แต่คน
 แต่เงินก็ซื้อ  คนดีอย่างเรา ไม่ได้
  สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงคือความชั่ว

สิ่งที่ควรกลัว   คือความขัดแย้ง
สิ่งที่ร้ายแรง   คือความเมา
สิ่งที่ทำให้ไม่หูเบา  คือฟังแล้วปล่อยวาง
สิ่งที่เป็นแสงสว่าง  คือปัญญา
สิ่งที่พึงปรารถนา  คือปล่อยวาง
  
  ยศและลาภ  หายไป ไม่ได้แน่
  มีเพียงแต่  ต้นทุน  บุญกุศล
  ทรัพย์สมบัติ  ทิ้งไว้  ให้ปวงชน
  แม้ร่างตน  เขาก็เอา ไปเผาไฟ

ได้ดีเพราะถูกด่า
ฉันได้ดี เพราะถูกด่า  น่าหัวไหม
ยิ่งดีใจ  เพราะถูกด่า  ดูน่าหัว
ใครจะด่า สักเท่าไร  ไม่เคยกลัว
เรื่องจะชั่ว อย่างเขาด่า  นั้นอย่าเกรง
ใครมีดี คนก็คิด  ริษยา
หาแง่ด่า กันโขมง  ล้วนโฉงเฉง
เมื่อยปากเข้า ปากก็มุบ  หุบปากเอง
ยิ่งครื้นเครง คือฉันท้า  ให้ด่าฟรี
ฉันเป็นคน ได้ดี   เพราะคำด่า
กลายเป็นสิ่ง นำมา   ซึ่งศักดิ์ศรี
ด่าเท่าไร ก็ไม่   จริงสักที
เลยได้ดี เพราะถูกด่า  น่าหัวครัน

เราทุกคนจะน่ารักประจักษ์มั่น หากร่วมกันประพฤติดีมิเหลวไหล
ฟังพ่อแม่ครูสอนสั่งอย่างตั้งใจ แล้วนำไปตริตรองลองฝึกตาม
ไม่ดื้อหยิ่งยโสอวดโอหัง  เมื่อผิดพลั้งย่อมแก้ได้ไม่หยาบหยาม
ฝึกมารยาทอบรมตนจนงดงาม จะพบความสุขกายใจไม่รู้เลือน

 เปลวเทียนมลายแท่ง เพื่อเปล่งแสงอันอำไพ
ชีวิตมลายไป    เหลือสิ่งใดทิ้งไว้แทน

HONOUR

Virtue never grows old
ความดีไม่มีวันหมด
Honour shows the man
เกียรติยศย่อมชี้บ่งความเป็นคน
Set good against evil
จงเอาความดีต่อต้านความชั่ว
Bear with evil, and expect good
จงอดทนต่อสิ่งเลวร้าย และมุ่งหมายสิ่งดีงาม
Honour is the reward of virtue
เกียรติยศคือรางวัลแห่งความดี
He that sows virtue reaps fame
คนที่ทำความดีย่อมมีชื่อเสียง
Good man are scarce
คนดีหายาก

ความสุข/ความทุกข์
อยากมีความสุข 3 ชั่วโมง  ให้ตั้งวงเหล้า
อยากมีความสุข 3 วัน   ให้ใส่เสื้อใหม่
อยากมีความสุข3 เดือน   ให้มีเมียน้อย
อยากมีความสุข 3 ปี   ให้ปลูกบ้านใหม่
อยากมีความสุขตลอดไป   ให้สร้างคน

ทุกข์สุขอยู่ที่ใจไม่ใช่หรือ
ถ้าใจถือก็เป็นทุกข์ไม่สุกใส
ถ้าไม่ถือก็เป็นสุขไม่ทุกข์ใจ
เราอยากได้ความสุขหรือทุกข์เอย

อยากเป็นสุขก็ต้องทุกข์ลงทุนก่อน
อยากเป็นก้อนทีละน้อยค่อยผสม
อยากเป็นพระก็ต้องละกามารมณ์
อยากเป็นพรหมก็ต้องเพียรเรียนทำฌาน

ใครที่ได้นั่งในหัวใจคน   ก็แปลว่าได้ที่นั่งอันมั่นคงและผาสุกมีทุกข์ร่วมทุกข์ มีสุขร่วมเส

ความทุกข์
ทุกข์จะมี ก็เพราะอยาก
ทุกข์จะมาก ก็เพราะยึด
ทุกข์จะยืด ก็เพราะพลอย
ทุกข์จะน้อย ก็เพราะลด
ทุกข์จะหมด ก็เพราะละ

 เกิดมาต้องร่าเริงเข้าไว้  จะบูดบึ้งทำไมไม่สดชื่น
หัวเราะเป็นเล่นหรือจริงยิ่งครึกครื้น อายุยืนหมื่นปีดีไหมล่ะ
เวทีโลกโชคเราเข้ามาเล่น   ต้องรำเต้นเต้นรำตามจังหวะ
ควรถี่ห่างอย่างไรไว้ระยะ   จะเป็นพระหรือนางอย่างเดียวกัน
 ในโลกนี้มีทั้งสุขสนุก  ค้นไม่พบต้องทุกข์เป็นแม่นมั่น
ทิ้งอบอุ่นวุ่นหาแต่หนาวนั้น  โทษใครนั้นขอได้โปรดโทษตนเอง
คนหน้าเศร้าคือเขาดื่มยาพิษ  ทอนอายุเป็นนิจไม่เหมาะเหมง
คนสำราญเบิกบานใจครื้นเครง  เขาปลั่เปล่งลิ้มรส อมฤต

ความกังวล  ดลใจให้ ไม่เป็นสุข
เป็นความทุกข์ ที่ทำให้ ใจหม่นหมอง
จงทำใจ  ให้สงบ คิดไตร่ตรอง
จะพบช่อง  ทางระงับ ดับกังวล

อันกำเนิดเกิดมาในหล้าโลก  สุขกับโศกมิได้สิ้นอย่าสงสัย

การให้
 ให้ท่านท่านจักให้  ตอบสนอง
นบท่านท่านจักปอง   นอบไหว้
รักท่านท่านควรครอง  ความรัก เรานา
สามสิ่งนี้เว้นไว้   แด่ผู้ ทรชน

ความระแวงสงสัยเข้าใจผิด
เป็นยาพิษมิตรสัมพันธ์อันสดใส
เมื่อรักกันชอบกันจงมั่นใจ
รู้อภัยโอบเอื้อเผื่อแผ่กัน

 อันความกรุณาปรานี จะมีใครบังคับก็หาไม่
หลั่งมาเองเหมือนฝนอันชื่นใจ จากฟากฟ้าสุราลัยสู่แดนดิน

ให้เขาเถิด
เขาอยากดี  เท่าไร  ให้เขาเถิด
ไม่ต้องเกิด  แข่งดี  มีแต่เสีย
ริษยา   คือทุรกรรม ทำให้เพลีย
ทั้งลูกเมีย  พลอยลำบาก มันมากความ
เขาอยากเด่น  เท่าไร  ให้เขาเถิด
จะไม่เกิด  กรรมกะลี ที่ซ่ำสาม
มุทิตา   สาธุกรรม ทำให้งาม
สมานความ  รักใคร่  เป็นไมตรี
เขาอยากดัง  เท่าไร  ให้เขาเถิด
ช่วยชูเชิด  ให้ประจักษ์ เป็นศักดิ์ศรี
ให้ดังก้อง  ท้องฟ้า อย่างอสนี
ต่างฝ่ายมี  ผลงาม ตามเรื่องตน ฯ

การให้อภัย
ขอโทษ   คหนึ่งคำที่แสดงออกให้เห็นถึงความสำนึกผิด
เพียงหนึ่งครั้ง  สองครั้ง…..สามครั้ง……หรือจะกี่ครั้งก็ตาม
คำ   ขอโทษ   ก็คงมไมีค่า
หากไม่มีคำว่า     ให้อภัย

การติชม
ท่านถูกติ ต้องตรอง มองที่ติ
แล้วเริ่มริ ลงรอย คอยแก้ไข
ติเพื่อก่อ ต่อสติ  ติเข้าไป
เป็นบันได ไต่เต้า  ให้เราดี
ยอข้อยอเมื่อแล้ว การกิจ
ยอยกครูยอสนิท ซึ่งหน้า
ยอญาติประยูรมิตร เมื่อลับ   หลังแฮ
คนหยิ่งแบกยศบ้า อย่ายั้งยอควร
 
อันนินทากาเลเหมือนเทน้ำ
ไม่ชอกช้ำเหมือนเอามีดมากรีดหิน
แม้แต่องค์พระปฏิมายังราคิน
คนเดินดินหรือจะพ้นคนนินทา
 
ห้ามเพลิงไว้อย่าให้ มีควัน
ห้ามสุริยะจันทร์ ส่องไซร้
ห้ามอายุให้หัน คืนเล่า
ห้ามดั่งนี้ไว้ได้ จึ่งห้ามนินทา
 
ถ้าเราได้ทุกอย่างดั่งที่คิด
สิ้นชีวิตจะเอาของกองที่ไหน
จะได้บ้างเสียบ้างช่างปะไร
เราตั้งใจทำงานเท่านั้นพอ


คนดี   ชอบแก้ไข
คนจัญไร  ชอบแก้ตัว
คนชั่ว   ชอบทำลาย
คนมักง่าย  ชอบทิ้ง
คนจริง  ชอบทำ
คนระยำ  ชอบติ 
คนดำริ  ชอบเสนอ
คนป้ำ ๆ เป๋อ ๆ  ชอบลืม
  
อบายมุข/ไม่ควรปฏิบัติ
อบายมุข  แปลว่า  ทางแห่งความเสื่อม
ผีอบายมุขมี  ๖ ตัว คือ
ผีหนึ่ง   ชอบดื่มสุราเป็นอาจิณ   ไม่ชอบกินข้าวปลาเป็นอาหาร
ผีสอง   ชอบท่องเที่ยวยามวิกาล   ไม่รักลูกรักบ้านของตน
ผีสาม   ชอบเที่ยวดูการละเล่น   ไม่ละเว้นบาร์คลับละครโขนผีผีสี่    ชอบคบกับคนชั่วมั่วกับโจร  หนีไม่พ้นอาญาตราแผ่นดิน
ผีห้า     ชอบเล่นไพ่เล่นม้ากีฬาบัตร  สารพัดถั่วโปไฮโลสิ้น
ผีหก     ชอบเกียจคร้านการทำกิน   มีทั้งสิ้นหกผีอัปรีย์เอย
 

ข้อมูลและสื่ออบรมการเป็นวิทยากร
- วิทยากร7 [27 กุมภาพันธ์ 2553 13:24 น.]
- วิทยากร6 [27 กุมภาพันธ์ 2553 13:24 น.]
- วิทยากร5 [27 กุมภาพันธ์ 2553 13:24 น.]
- วิทยากร4 [27 กุมภาพันธ์ 2553 13:24 น.]
- วิทยากร3 [27 กุมภาพันธ์ 2553 13:24 น.]
- วิทยากร2 [27 กุมภาพันธ์ 2553 13:24 น.]
- วิทยากร1 [27 กุมภาพันธ์ 2553 13:24 น.]
- วิทยากร0 [27 กุมภาพันธ์ 2553 13:24 น.]
- การพูด [27 กุมภาพันธ์ 2553 13:24 น.]
ดูทั้งหมด

Engine by MAKEWEBEASY