สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 12
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 1,171
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 5,139,814
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
19 มกราคม 2563
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
   
10  11 
12  13  14  15  16  17  18 
19  20  21  22  23  24  25 
26  27  28  29  30  31   
             
  ข้อมูลและสื่ออบรม
มารยาทชาวพุทธ
[27 กุมภาพันธ์ 2553 18:48 น.]จำนวนผู้เข้าชม 25227 คน

มารยาทชาวพุทธ

ย.ว.ท.  ย่อมาจาก    (ยิ้ม)   ( ไหว้ )  (ทักทาย)   ต้อง ท.ท.ท.
บรรยายโดย……พระอาจารย์ปราโมทย์     วาทโกวิโทภิกขุ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
มารยาท  หมายความว่า   ความประพฤติเรียบร้อยที่แสดงออกทาง กาย   วาจา  ใจ
ชาวพุทธ   หมายถึง
คนผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนา นำหลักธรรมไปประพฤติปฏิบัติ มิใช่เพียงแต่
นับถือแค่ทะเบียนบ้านเท่านั้น
มารยาท  หมายถึง
- มารยาท  แสดงให้เห็นว่าผู้ปฏิบัติเป็นคนเจริญ  ทางกาย  วาจา  ใจ
- มารยาท  แสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้มีวัฒนธรรม
- มารยาท  แสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้มีคุณธรรม
- มารยาท  แสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้มีใจสูง

มารยาทชาวพุทธ มี   ๔   ประการ
๑. อภิวาท  ได้แก่   การไหว้  การกราบ   เบญจางคประดิษฐ์
๒. อุฎฐานะ ได้แก่   การลุกขึ้นยืนต้อนรับ
๓. อัญชลีกรรม ได้แก่    การประนมมือ
๔. สามีจิกรรม ได้แก่  การโค้งคำนับ  ยืนตรง  ถอนสายบัว  
มารยาทชาวพุทธที่ควรศึกษา
๑. มารยาทในการไปวัด
- การแต่งกายไปวัด  
- การนำเด็กไปวัด   
- การปฏิบัติตนในวัด
๒. มารยาทในการยืน
- การยืนต่อหน้าพระสงฆ์ 
- การยืนต่อหน้าผู้ใหญ่  
- การยืนตามลำพัง
๓. มารยาทในการนั่ง
- การนั่งสนทนากับพระ 
- การนั่งต่อหน้าผู้ใหญ่  
- การนั่งตามลำพัง
- การนั่งฟังเทศน์   
- การเปลี่ยนท่านั่ง
๔. มารยาทในการไหว้ – การกราบ
- การไหว้ – การกราบพระรัตนตรัย   
- การไหว้ – การกราบบิดามารดา
- การไหว้ – การกราบครูอาจารย์   
- การไหว้ – การกราบผู้ใหญ่
- การไหว้ – บุคคลเสมอกัน    
- การไหว้ – การกราบศพ
การแสดงความเคารพต่อสถานที่
๑. พระอุโบสถ 
๒. ศาลาการเปรียญ 
๓.ต้นโพธิ์หรือต้นไม้เกี่ยวกับพุทธประวัติ
๔. หอไตร หรือสมุดของวัด 
๕. กุฏิของพระ / ที่นั่ง-ที่นอนพระสงฆ์ 
๖. พระวิหารเจดีย์

การแสดงความเคารพต่อพระสงฆ์
- ลุกขึ้นยืนรับพระสงฆ์ 
- การตามส่งพระส่ง   
- การหลีกทางให้พระสงฆ์
อานิสงส์ของความดีมารยาทดี
เกิดในตระกูลสูง / มีคนสรรเสริญ / คนดีคบหาสมาคม / คนเกรงใจ / จิตใจสงบสุขข้อมูลและสื่ออบรม
- มารยาทชาวพุทธ [27 กุมภาพันธ์ 2553 18:48 น.]
- เปิดตัววิทยากร2 [27 กุมภาพันธ์ 2553 18:48 น.]
- เปิดตัววิทยากร [27 กุมภาพันธ์ 2553 18:48 น.]
- คุณสมบัตินักเทศน์ นักบรรยาย พระวิทยากร [27 กุมภาพันธ์ 2553 18:48 น.]
- คติธรรมคำผญา [27 กุมภาพันธ์ 2553 18:48 น.]
- การสอนธรรมให้สนุกและปฏิบัติได้ [27 กุมภาพันธ์ 2553 18:48 น.]
ดูทั้งหมด

Engine by MAKEWEBEASY