สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 8
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 1,292
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 5,139,935
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
19 มกราคม 2563
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
   
10  11 
12  13  14  15  16  17  18 
19  20  21  22  23  24  25 
26  27  28  29  30  31   
             
  ข่าวสารกิจกรรมอารมณ์ดี
ข่าวธรรมะอารมณ์ดี1
[27 กุมภาพันธ์ 2553 23:12 น.]จำนวนผู้เข้าชม 5843 คน

ข่าวธรรมะอารมณ์ดี1

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี ได้จัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชนในจังหวัดนนทบุรี  ภายใต้โครงการค่ายคุณธรรมนำใจยุวชนนนทบุรี จำนวน ๖ รุ่น โดยคัดเลือกเด็กและเยาวชนที่เป็นนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรีเขต ๑,๒ มาเข้าค่ายปฏิบัติธรรมที่สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนนทบุรีแห่งที่ ๒ วัดสามง่าม อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี เป็นเวลา ๓ วัน ๒ คืน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  อันดีงามให้กับเด็กเยาวชน  และให้เด็กเยาวชนเกิดความซาบซึ้งและมองเห็นคุณค่าของการปฏิบัติธรรมว่าสามารถแก้ปัญหาได้ โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี ได้กราบนิมนต์พระธรรมวิทยากรธรรมะอารมณ์ดีมาเป็นพระธรรมวิทยากรผู้ให้การฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม
  

ซึ่งมีกิจกรรมที่มีความสนุกสนานประกอบกับข้อคิดเชิงคุณธรรม ทำให้เกิดความซาบซึ้ง เช่น พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ, กิจกรรมนันทนาการแทรกคุณธรรม “รวมความแตกต่างให้เป็นหนึ่ง”, กิจกรรม “ทักทอความดีเติมใจปันฝัน”, กิจกรรมจุดเทียนชัยถวายราชสดุดี “สานแสงแห่งศรัทธา ๘๒ พรรษา ธัมมิกราชา” , กิจกรรมศึกษาสถานีการเรียนรู้  “ธรรมะอารมณ์ดี”  สถานีธรรมอารมณ์ที่ ๑ ชีวิตไม่ยากถ้าตั้งโจทย์ง่าย/จุดหมายที่ปลายฝัน,   สถานีธรรมะอารมณ์ดีที่ ๒   ทำอย่างไรถึงจะเรียนเก่ง  สถานีธรรมะอารมณ์ดีที่ ๓   วิปัสสนานุบาล/ภาวนาแห่งจิต  สถานีธรรมะอารมณ์ดีที่ ๔  จิตอาสา....ทำความดี, กิจกรรม
ปรับเปลี่ยนทัศนคติให้มองโลกในแง่ดี, และกิจกรรม “ดวงประทีป.......แห่งรักแท้” 

ซึ่งกระบวนการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมที่จัดขึ้นนี้  ได้ส่งผลให้เด็กและเยาวชนที่เข้ารับการอบรมเกิดองค์ความรู้ด้านคุณธรรม เกิดการเรียนรู้และนำเอาความรู้ที่เกิดขึ้นมาใช้กับชีวิตประจำวัน และในกระบวนการอบรมมีกิจกรรมที่มากมาย สนุกสนาน แฝงด้วยข้อคิด คติธรรม ภายใต้แนวคิดธรรมะอารมณ์ดี สนุก สุข ซึ้ง กินใจ  เพราะคุณเป็นคนสำคัญ  เราจึงนำธรรมะมามอบให้คุณ  และนี่เป็นเรื่องที่ดีอีกเรื่องที่เกิดขึ้นในสังคม.....สาธุ   


รายงานโดย : งานประชาสัมพันธ์ ธรรมะอารมณ์ดี


ข่าวสารกิจกรรมอารมณ์ดี
- บรรยายธรรมสำนักงานเลขาธิการรัฐสภา [27 กุมภาพันธ์ 2553 23:12 น.]
- ค่ายคุณธรรม:โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย มัธยมศึกษาปีที่ 6 [27 กุมภาพันธ์ 2553 23:12 น.]
- ค่ายคุณธรรม : โรงเรียนสามเสนนอก มัธยมศึกษา 1-3 [27 กุมภาพันธ์ 2553 23:12 น.]
- ค่ายคุณธรรม : โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย มัธยมศึกษาปีที่ 5 [27 กุมภาพันธ์ 2553 23:12 น.]
- ค่ายคุณธรรมโรงเรียนกาญจนาภิเษก สุพรรณบุรี [27 กุมภาพันธ์ 2553 23:12 น.]
- ร่วมแสดงความยินดีกับพระอาจารย์วีรพล วีรญาโณ ที่เข้ารับพระราชทานเสาเสมาธรรมจักร จากสมเด็จพระเทพฯ [27 กุมภาพันธ์ 2553 23:12 น.]
- ขอเชิญร่วมทำบุญเปิดหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ [27 กุมภาพันธ์ 2553 23:12 น.]
- นักเรียนโครงการ อัสสัมชัญบางรัก [27 กุมภาพันธ์ 2553 23:12 น.]
- ข่าวธรรมะอารมณ์ดี [27 กุมภาพันธ์ 2553 23:12 น.]
- ข่าวธรรมะอารมณ์ดี1 [27 กุมภาพันธ์ 2553 23:12 น.]
ดูทั้งหมด

Engine by MAKEWEBEASY