สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 15
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 303
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 4,627,291
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
25 มิถุนายน 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
      
10  11  12  13  14  15 
16  17  18  19  20  21  22 
23  24  25  26  27  28  29 
30             
  แนะนำหลักสูตรธรรมะอารมณ์ดี
กำหนดการหลักสูตรที่ 3 ค่ายศิลปะแห่งชีวิต...พิชิตความสุข ( 3 วัน 2 คืน)
[26 กุมภาพันธ์ 2553 10:49 น.]จำนวนผู้เข้าชม 3179 คน
กำหนดการหลักสูตรธรรมะอารมณ์ดี
หลักสูตรที่ ๓  ค่ายศิลปะแห่งชีวิต...พิชิตความสุข
สถาบันส่งเสริมและเผยแพร่การพระศาสนาแห่งประเทศไทย
โรงเรียน ..................................................................................

 วันที่ ...........  เดือน..............พ.ศ. .................

๐๙.๐๐  -  ๑๐.๐๐  น.  ลงทะเบียน,  รายงานตัว
๑๐.๐๐  -  ๑๒.๐๐  น.
พิธีเปิดการปฎิบัติธรรม,  
-  สู่อ้อมกอดของพระธรรม
๑๒.๐๐  -  ๑๓.๐๐  น. รับประทานอาหาร
๑๓.๐๐ - ๑๓.๓๐ น. ทักษะชีวิต ๑  “ปราการณ์แห่งทิฐิ”
๑๓.๓๐ - ๑๔.๓๐ น.
กิจกรรมสอดแทรกคุณธรรม “เรียนรู้มารยาทชาวพุทธ”
- บันทึกคนสำคัญ / เรียนรู้กติกาการอยู่ร่วมกัน
๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕  น. พัก/ดื่นน้ำปานะ
๑๔.๔๕ -  ๑๖.๐๐  น. ทักษะในการเรียน ๑ “ทำอย่างไร..เมื่อหัวใจอ่อนล้า”
๑๖.๐๐  -  ๑๗.๓๐  น. อาบน้ำ/ทำภารกิจส่วนตัว 
๑๗.๓๐ - ๑๘.๐๐   น. ตามรู้เท่าทันปัจจุบันขณะเดิน
๑๘.๐๐ -  ๑๙.๓๐  น.
สวดมนต์ - ทำวัตร,  บริหารจิตเจริญปัญญา
-  ศึกษาเหตุการณ์ในดินแดนพุทธภูมิ   
๑๙.๓๐ -  ๒๐.๐๐  น.
กิจกรรม  “positive  and  creative  thinking” 
-  แค่พลิกความคิดชีวิตก็เปลี่ยน
๒๐.๐๐  -  ๒๐.๓๐  น. พัก/ดื่นน้ำปานะ
๒๐.๓๐  -  ๒๒.๐๐  น. กิจกรรมสานแสงแห่งศรัทธา  จุดเทียนชัยถวายราชสดุดี 
๒๒.๐๐  น. ธรรมะหลับสบาย/พักผ่อน
วันที่ ...........  เดือน..............พ.ศ. .................

๐๕.๐๐  -  ๐๕.๓๐  น. ธรรมะรับอรุณ /ตื่นนอน,  ทำภารกิจส่วนตัว
๐๕.๓๐  -  ๐๖.๑๕  น.
สวดมนต์ทำวัตร,  บริหารจิตเจริญปัญญา
- ขยับกายสบายชีวีวิถีพุทธ/ตามรู้เท่าทันปัจจุบันขณะเดิน
๐๖.๑๕  -  ๐๗.๐๐  น. แยกกลุ่มเดินจงกรม, พัก
๐๗.๐๐  -  ๐๘.๔๕  น. รับประทานอาหาร/พัก
๐๙.๐๐  -  ๑๐.๐๐  น.
ทักษะในการเรียน ๒ “ความฝันและกำลังใจ”
-  สร้างความฝันและกำลังใจในสานฝันในอนาคต
๑๐.๑๕  -  ๑๑.๒๐  น.

ธรรมะทอรัก  “ชีวิตวัยรุ่น.....วุ่นรัก”
“สะท้อนปัญหาสังคม ปลุกจิตสาธารณะของเยาวชน
ให้มองเห็นปัญหาและลุกขึ้นมาแก้ปัญหาด้วยตนเอง”
๑๑.๓๐  -  ๑๓.๐๐   น รับประทานอาหาร,  พัก
๑๓.๐๐  -  ๑๓.๓๐  น.
ทักษะในการทำงาน ๑ “สร้างสุขด้วยรอยยิ้ม”
อารมณ์ดีกับชีวิต/สุขกับชีวิตที่แตกต่าง
๑๓.๓๐  - ๑๖.๐๐   น.  ทักษะในการทำงาน ๒  “แตกต่างแต่ไม่แตกแยก”
๑๖.๐๐  -  ๑๗.๓๐  น. อาบน้ำ/ทำภารกิจส่วนตัว
๑๗.๓๐  -  ๑๘.๐๐  น. ตามรู้เท่าทันปัจจุบันขณะเดิน
๑๘.๐๐  -  ๑๙.๓๐  น. สวดมนต์ - ทำวัตร, บริหารจิตเจริญปัญญา / พัก
๑๙.๓๐  -  ๒๐.๐๐  น. พัก/ดื่นน้ำปานะ
๒๐.๐๐  -  ๒๐.๓๐  น.
กิจกรรม  “มุมมอง......เมื่อคุณยืนอยู่คนละฝั่งกับใครสักคน”
-  มุมมองที่แตกต่างแต่ไม่แตกแยก
๒๐.๐๐  -  ๒๑.๓๐  น. กิจกรรม “ดวงประทีป.......แห่งรักแท้”
๒๒.๐๐  น. ธรรมะหลับสบาย/พักผ่อน
วันที่ ...........  เดือน..............พ.ศ. .................

๐๕.๐๐  -  ๐๕.๓๐  น. ธรรมะรับอรุณ /ตื่นนอน,  ทำภารกิจส่วนตัว
๐๕.๓๐  -  ๐๖.๑๕  น. สวดมนต์ทำวัตร,  บริหารจิตเจริญปัญญา
๐๖.๑๕  -  ๐๗.๐๐  น. ขยับกายสบายชีวีวิถีพุทธ/ตามรู้เท่าทันปัจจุบันขณะเดิน
๐๗.๐๐  -  ๐๘.๔๕  น. รับประทานอาหาร/พักเก็บสัมภาระ/บำเพ็ญประโยชน์
๐๙.๐๐  -  ๑๐.๐๐  น.  ทักษะความรัก ๑ “ห้องนั่งเล่นของความรัก”
๑๐.๐๐  -  ๑๑.๐๐  น.
ปรัชญาหน้ากุฏิ “ไอสไตน์ถาม..พระพุทธเจ้าตอบ”
- ปุจฉาวิสัชชนา ทุกคำถามทุกความสงสัยในพระพุทธศาสนา
๑๑.๐๐  -  ๑๑.๓๐  น.
พิธีปิดการอบรม
- พิธีอธิษฐานจิตเพื่อชีวิตใหม่/ทำแบบประเมิน
๑๑.๓๐  -  ๑๒.๓๐  น. รับประทานอาหาร,  เดินทางกลับ
หมายเหตุ กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
แนะนำหลักสูตรธรรมะอารมณ์ดี
- พระอาจารย์วีรพล วีรญาโณ จากดินแดนจิงโจ้ [26 กุมภาพันธ์ 2553 10:49 น.]
- กำหนดการอบรมสัมมนาธรรมะอารมณืดี 1 วัน [26 กุมภาพันธ์ 2553 10:49 น.]
- ่มาช้ายังดีกว่าไม่มา..ค่ายคุณธรรมสตรีศรีฯ ณ..วัดสามง่าม.คราบบบ [26 กุมภาพันธ์ 2553 10:49 น.]
- กำหนดการค่ายพุทธบุตร - ธรรมะธิดา สำหรับนักเรียน 2 วันไม่ค้างคืน [26 กุมภาพันธ์ 2553 10:49 น.]
- กำหนดการหลักสูตรที่ 5 ค่ายวิปัสสนานุบาล (3 วัน 2 คืน) [26 กุมภาพันธ์ 2553 10:49 น.]
- กำหนดการหลักสูตรที่ 4 ค่ายวาทศิลป์เพื่อพัฒนาผู้นำเยาวชน (3 วัน 2 คืน) [26 กุมภาพันธ์ 2553 10:49 น.]
- กำหนดการหลักสูตรที่ 3 ค่ายศิลปะแห่งชีวิต...พิชิตความสุข ( 3 วัน 2 คืน) [26 กุมภาพันธ์ 2553 10:49 น.]
- กำหนดการหลักสูตรที่ 2 ค่ายธรรมะพลิกชีวิต..ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง (3 วัน 2 คืน) [26 กุมภาพันธ์ 2553 10:49 น.]
- กำหนดการหลักสูตรที่ 1 ค่ายพุทธบุตร-ธรรมะธิดา (3 วัน 2 คืน) [26 กุมภาพันธ์ 2553 10:49 น.]
- กำหนดการหลักสูตรที่ 1 ค่ายพุทธบุตรธรรมะธิดา (2 วัน 1 คืน) [26 กุมภาพันธ์ 2553 10:49 น.]
ดูทั้งหมด

Engine by MAKEWEBEASY