สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 10
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 190
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 4,627,178
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
25 มิถุนายน 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
      
10  11  12  13  14  15 
16  17  18  19  20  21  22 
23  24  25  26  27  28  29 
30             
  แนะนำหลักสูตรธรรมะอารมณ์ดี
กำหนดการหลักสูตรที่ 2 ค่ายธรรมะพลิกชีวิต..ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง (3 วัน 2 คืน)
[26 กุมภาพันธ์ 2553 09:49 น.]จำนวนผู้เข้าชม 3889 คน
กำหนดการหลักสูตรธรรมะอารมณ์ดี
หลักสูตรที่ ๒  ค่ายธรรมะพลิกชีวิต...ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
สถาบันส่งเสริมและเผยแพร่การพระศาสนาแห่งประเทศไทย
โรงเรียน..............................................................................................

วันที่  ๑   

๐๙.๐๐  -  ๑๐.๐๐  น. ลงทะเบียน,  รายงานตัว
๑๐.๐๐  -  ๑๒.๐๐  น.
พิธีเปิดการปฎิบัติธรรม,  
-  สู่อ้อมกอดของพระธรรม / สมาทานศีล ๕ 
๑๒.๐๐  -  ๑๓.๐๐  น. รับประทานอาหาร
๑๓.๐๐  -  ๑๓.๓๐  น. ทักษะชีวิต ๑  การฟังอย่างมีพลัง
๑๓.๓๐  -  ๑๔.๓๐ น.
กิจกรรมสอดแทรกคุณธรรม “เรียนรู้มารยาทชาวพุทธ”
- บันทึกคนสำคัญ / เรียนรู้กติกาการอยู่ร่วมกัน
๑๔.๓๐  - ๑๔.๔๕  น. พัก/ดื่นน้ำปานะ
๑๔.๔๕ -  ๑๖.๐๐   น.  กิจกรรม “กระบวนการจิตอาสา..พัฒนาเยาวชน”
๑๖.๐๐  -  ๑๗.๓๐  น.  อาบน้ำ/ทำภารกิจส่วนตัว
๑๗.๓๐ - ๑๘.๐๐   น.  ตามรู้เท่าทันปัจจุบันขณะเดิน 
๑๘.๐๐ -  ๑๙.๓๐  น.
สวดมนต์ - ทำวัตร,  บริหารจิตเจริญปัญญา
-  ศึกษาเหตุการณ์ในดินแดนพุทธภูมิ 
๑๙.๓๐ -  ๒๐.๐๐  น.
ทักษะชีวิต ๓  การอยู่ร่วมกับคนอย่างมีพลัง
-  แค่พลิกความคิดชีวิตก็เปลี่ยน 
๒๐.๐๐  -  ๒๐.๓๐  น. พัก/ดื่นน้ำปานะ
๒๐.๓๐  -  ๒๒.๐๐  น.
กิจกรรมสานแสงแห่งศรัทธา  จุดเทียนชัยถวายราชสดุดี 
  “๘๒ พรรษา มหาธัมมิกราชา”
๒๒.๐๐  น. ธรรมะหลับสบาย/พักผ่อน
วันที่  ๒

๐๕.๐๐  -  ๐๕.๓๐  น. ธรรมะรับอรุณ /ตื่นนอน,  ทำภารกิจส่วนตัว
๐๕.๓๐  -  ๐๖.๑๕  น.
พบพระพบธรรม , เบิกบานใจยามเช้า
- ขยับกายสบายชีวีวิถีพุทธ/ตามรู้เท่าทันปัจจุบันขณะเดิน
๐๖.๑๕  -  ๐๗.๐๐  น. แยกกลุ่มเดินจงกรม, พัก
๐๗.๐๐  -  ๐๘.๔๕  น. รับประทานอาหาร/พัก
๐๙.๐๐  -  ๑๐.๐๐  น. ทักษะชีวิต  ๔  ชีวิตบริบูรณ์ การเรียนสำเร็จ
๑๐.๑๕  -  ๑๑.๒๐  น.

กิจกรรมการเรียนรู้   “ตามรอยเท้าพ่อเมื่อ พ.ศ.พอเพียง”
 -  ตามหาสมบัติพ่อ
 -  จดบัญชีรายรับรายจ่าย
๑๑.๓๐  -  ๑๓.๐๐   น รับประทานอาหาร,  พัก
๑๓.๐๐  -  ๑๓.๓๐  น. กิจกรรมธรรมะคลายใจ  / คิดอย่างเซ็น
๑๓.๓๐  - ๑๖.๐๐   น. 
กิจกรรม “สานต่อ ก่อความคิด  ลิขิตอนาคต”
-แนะนำโครงงานคุณธรรม/แบ่งกลุ่มทำโครงงานคุณธรรม
๑๖.๐๐  -  ๑๗.๓๐  น. อาบน้ำ/ทำภารกิจส่วนตัว
๑๗.๓๐  -  ๑๘.๐๐  น. ตามรู้เท่าทันปัจจุบันขณะเดิน
๑๘.๐๐  - ๑๙.๐๐   น. สวดมนต์ - ทำวัตร, บริหารจิตเจริญปัญญา / พัก
๑๙.๐๐  -  ๑๙.๓๐  น. พัก/ดื่นน้ำปานะ
๑๙.๓๐  -  ๒๐.๓๐  น. ประกวดสุดยอดโครงการคุณธรรม  “The Best Project”
๒๐.๐๐  -  ๒๑.๓๐  น. กิจกรรม “ดวงประทีป.......แห่งรักแท้”
๒๒.๐๐  น. ธรรมะหลับสบาย/พักผ่อน
วันที่  ๓   

๐๕.๐๐  -  ๐๕.๓๐  น. ธรรมะรับอรุณ /ตื่นนอน,  ทำภารกิจส่วนตัว
๐๕.๓๐  -  ๐๖.๑๕  น. พบพระพบธรรม , เบิกบานใจยามเช้า
๐๖.๑๕  -  ๐๗.๐๐  น. ขยับกายสบายชีวีวิถีพุทธ/ตามรู้เท่าทันปัจจุบันขณะเดิน
๐๗.๐๐  -  ๐๘.๔๕  น. รับประทานอาหาร/พักเก็บสัมภาระ/บำเพ็ญประโยชน์
๐๙.๐๐  -  ๑๐.๐๐  น. 

กิจกรรมการเรียนรู้   “ตามรอยเท้าพ่อเมื่อ พ.ศ.พอเพียง”
-  ตามหาสมบัติพ่อ
-  จดบัญชีรายรับรายจ่าย
๑๐.๐๐  -  ๑๑.๐๐  น.

ปรัชญาหน้ากุฏิ “ไอสไตน์ถาม..พระพุทธเจ้าตอบ”
- ปุจฉาวิสัชชนา ทุกคำถามทุกความสงสัยในพระพุทธศาสนา
-  ตักบาตรความดี
๑๑.๐๐  -  ๑๑.๓๐  น.
พิธีปิดการอบรม
- พิธีอธิษฐานจิตเพื่อชีวิตใหม่/ทำแบบประเมิน
๑๑.๓๐  -  ๑๒.๓๐  น. รับประทานอาหาร,  เดินทางกลับ
หมายเหตุ กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
แนะนำหลักสูตรธรรมะอารมณ์ดี
- พระอาจารย์วีรพล วีรญาโณ จากดินแดนจิงโจ้ [26 กุมภาพันธ์ 2553 09:49 น.]
- กำหนดการอบรมสัมมนาธรรมะอารมณืดี 1 วัน [26 กุมภาพันธ์ 2553 09:49 น.]
- ่มาช้ายังดีกว่าไม่มา..ค่ายคุณธรรมสตรีศรีฯ ณ..วัดสามง่าม.คราบบบ [26 กุมภาพันธ์ 2553 09:49 น.]
- กำหนดการค่ายพุทธบุตร - ธรรมะธิดา สำหรับนักเรียน 2 วันไม่ค้างคืน [26 กุมภาพันธ์ 2553 09:49 น.]
- กำหนดการหลักสูตรที่ 5 ค่ายวิปัสสนานุบาล (3 วัน 2 คืน) [26 กุมภาพันธ์ 2553 09:49 น.]
- กำหนดการหลักสูตรที่ 4 ค่ายวาทศิลป์เพื่อพัฒนาผู้นำเยาวชน (3 วัน 2 คืน) [26 กุมภาพันธ์ 2553 09:49 น.]
- กำหนดการหลักสูตรที่ 3 ค่ายศิลปะแห่งชีวิต...พิชิตความสุข ( 3 วัน 2 คืน) [26 กุมภาพันธ์ 2553 09:49 น.]
- กำหนดการหลักสูตรที่ 2 ค่ายธรรมะพลิกชีวิต..ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง (3 วัน 2 คืน) [26 กุมภาพันธ์ 2553 09:49 น.]
- กำหนดการหลักสูตรที่ 1 ค่ายพุทธบุตร-ธรรมะธิดา (3 วัน 2 คืน) [26 กุมภาพันธ์ 2553 09:49 น.]
- กำหนดการหลักสูตรที่ 1 ค่ายพุทธบุตรธรรมะธิดา (2 วัน 1 คืน) [26 กุมภาพันธ์ 2553 09:49 น.]
ดูทั้งหมด

Engine by MAKEWEBEASY