สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 10
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 238
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 4,627,226
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
25 มิถุนายน 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
      
10  11  12  13  14  15 
16  17  18  19  20  21  22 
23  24  25  26  27  28  29 
30             
  แนะนำหลักสูตรธรรมะอารมณ์ดี
กำหนดการหลักสูตรที่ 1 ค่ายพุทธบุตร-ธรรมะธิดา (3 วัน 2 คืน)
[25 กุมภาพันธ์ 2553 22:01 น.]จำนวนผู้เข้าชม 7366 คน
กำหนดการอบรมหลักสูตรธรรมะอารมณ์ดี
หลักสูตรที่ ๑   ค่ายพุทธบุตร - ธรรมะธิดา
สำนักงานสถาบันส่งเสริมและเผยแพร่การพระศาสนาแห่งประเทศไทย
โรงเรียน ........................................................................................

วันที่ ...........  เดือน..............พ.ศ..................
เวลา ๐๘.๐๐  - ๐๙.๐๐ น.   ลงทะเบียน,  รายงานตัว
เวลา ๐๙.๐๐  - ๑๐.๐๐  น.  พิธีเปิดพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
เวลา ๑๐.๐๐  - ๑๑.๐๐  น. นันทนาการสอดแทรกคุณธรรม,  แนะนำพระวิทยากรฝึกมารยาทชาวพุทธ
เวลา ๑๑.๐๐  - ๑๒.๐๐  น. วางผังที่นั่ง,  ติดป้ายชื่อ,  บอกระเบียบค่าย
เวลา ๑๒.๐๐  - ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหาร
เวลา ๑๓.๐๐  - ๑๓.๓๐ น. นันทนาการแทรกคุณธรรม “รวมความแตกต่างให้เป็นหนึ่ง”
เวลา ๑๓.๓๐  - ๑๔.๓๐ น.  กิจกรรม “ทักทอความดี...เติมใจปันฝัน”
เวลา ๑๕.๐๐  - ๑๖.๐๐  น.  กิจกรรมธรรมจากสื่อ “กฎแห่งกรรม....กรรมลิขิตชีวิต”
เวลา ๑๖.๐๐  - ๑๗.๓๐ น. อาบน้ำ, ทำภารกิจส่วนตัว
เวลา ๑๗.๓๐ - ๑๘.๓๐ น.  รับประทานอาหาร,  พัก
เวลา ๑๘.๓๐ - ๑๙.๐๐ น.  ศึกษาเหตุการณ์ในดินแดนพุทธภูมิ 
เวลา ๒๐.๐๐ -  ๒๐.๓๐ น. นันทนาการสอดแทรกคุณธรรม “กรุณาแห่งจิต”
เวลา ๒๐.๓๐ - ๒๒.๐๐  น.
กิจกรรมจุดเทียนชัยถวายราชสดุดี 
“สานแสงแห่งศรัทธา ๘๒ พรรษา พระมหาธัมมิกราชา”
เวลา ๒๒.๐๐  น. พักผ่อน  ธรรมะหลับฝันดี
 วันที่......เดือน........... พ.ศ................
 
เวลา  ๐๕.๐๐  -  ๐๕.๓๐  น. ตื่นนอน,  ทำภารกิจส่วนตัว
เวลา  ๐๕.๓๐  -  ๐๖.๑๕  น.
สวดมนต์ทำวัตร,  บริหารจิตเจริญปัญญา
-ขยับกายสบายชีวีวิถีพุทธ/ตามรู้เท่าทันปัจจุบันขณะ
เวลา  ๐๖.๑๕  -  ๐๗.๐๐  น. แยกกลุ่มเดินจงกรม, พัก
เวลา  ๐๗.๐๐  -  ๐๘.๔๕  น. รับประทานอาหาร
เวลา ๐๘.๔๕  -  ๐๙.๑๕  น. นันทนาการสอดแทรกคุณธรรม
เวลา ๐๙.๑๕  -  ๑๑.๒๐  น.
กิจกรรมธรรมจากสื่อ “ชีวิตวัยรุ่น.....วุ่นรัก”
“สะท้อนปัญหาสังคม เพื่อให้เยาวชนมองเห็นปัญหา”
เวลา ๑๑.๓๐  -  ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหาร /พัก
เวลา ๑๓.๐๐  -  ๑๓.๓๐ น. นันทนาการสอดแทรกคุณธรรม
เวลา ๑๓.๓๐  - ๑๖.๐๐ น.กิจกรรมศึกษาสถานีการเรียนรู้  “ธรรมะวัยใส”
สถานีที่ ๑   ชีวิตไม่ยากถ้าตั้งโจทย์ง่าย/จุดหมายที่ปลายเท้า
สถานีที่ ๒   ทำอย่างไรถึงจะเรียนเก่ง
สถานีที่ ๓   วิปัสสนานุบาล/ภาวนาแห่งจิต
สถานีที่ ๔   จิตอาสา....ทำความดี
เวลา ๑๖.๐๐  -  ๑๗.๐๐  น. อาบน้ำ  ทำภารกิจส่วนตัว
เวลา ๑๗.๐๐  -  ๑๘.๓๐  น. รับประทานอาหาร,  พัก
เวลา ๑๘.๓๐  - ๑๙.๐๐   น. ปรับเปลี่ยนทัศนคติให้มองโลกในแง่ดี
เวลา ๑๙.๐๐  -  ๒๐.๐๐  น. สวดมนต์ - ทำวัตร, บริหารจิตเจริญปัญญา / พัก
เวลา ๒๐.๐๐  -  ๒๑.๓๐  น.


กิจกรรม “ดวงประทีป.......แห่งรักแท้”
-  หากวันนั้นมาถึง...คุณจะรู้สึกอย่างไร...
   วันนี้.....คุณทำในสิ่งที่เขาอยากเห็น....
   คุณพูด ในคำที่เขาอยากได้ยินแล้วหรือยัง ?
เวลา ๒๒.๐๐  น.  พักผ่อน ธรรมะหลับฝันดี
   


วันที่ ...........  เดือน..............พ.ศ. .................
เวลา  ๐๔.๓๐  -  ๐๕.๓๐  น. ตื่นนอน,  ทำภารกิจส่วนตัว
เวลา ๐๕.๓๐  -  ๐๖.๑๕   น.
สวดมนต์ทำวัตร,  บริหารจิตเจริญปัญญา
-ขยับกายสบายชีวีวิถีพุทธ/ตามรู้เท่าทันปัจจุบันขณะ
เวลา  ๐๖.๑๕ -  ๐๗.๐๐  น. เดินจงกรม
เวลา  ๐๗.๐๐ -  ๐๘.๔๕  น. รับประทานอาหาร/พักเก็บสัมภาระ/บำเพ็ญประโยชน์
เวลา  ๐๙.๐๐  -  ๑๐.๐๐  น. กิจกรรมกัลยาณมิตร “เพื่อนแท้... เรารักนาย”
เวลา  ๑๐.๐๐  -  ๑๑.๐๐  น. กิจกรรมอธิษฐานจิตเพื่อชีวิตใหม่ “ครู.....ของแผ่นดิน”
เวลา  ๑๑.๐๐  -  ๑๑.๓๐ น. พิธีปิดการอบรม//ทำแบบประเมิน
เวลา  ๑๑.๓๐  -  ๑๒.๓๐ น. รับประทานอาหาร,  เดินทางกลับ
   

หมายเหตุ. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
แนะนำหลักสูตรธรรมะอารมณ์ดี
- พระอาจารย์วีรพล วีรญาโณ จากดินแดนจิงโจ้ [25 กุมภาพันธ์ 2553 22:01 น.]
- กำหนดการอบรมสัมมนาธรรมะอารมณืดี 1 วัน [25 กุมภาพันธ์ 2553 22:01 น.]
- ่มาช้ายังดีกว่าไม่มา..ค่ายคุณธรรมสตรีศรีฯ ณ..วัดสามง่าม.คราบบบ [25 กุมภาพันธ์ 2553 22:01 น.]
- กำหนดการค่ายพุทธบุตร - ธรรมะธิดา สำหรับนักเรียน 2 วันไม่ค้างคืน [25 กุมภาพันธ์ 2553 22:01 น.]
- กำหนดการหลักสูตรที่ 5 ค่ายวิปัสสนานุบาล (3 วัน 2 คืน) [25 กุมภาพันธ์ 2553 22:01 น.]
- กำหนดการหลักสูตรที่ 4 ค่ายวาทศิลป์เพื่อพัฒนาผู้นำเยาวชน (3 วัน 2 คืน) [25 กุมภาพันธ์ 2553 22:01 น.]
- กำหนดการหลักสูตรที่ 3 ค่ายศิลปะแห่งชีวิต...พิชิตความสุข ( 3 วัน 2 คืน) [25 กุมภาพันธ์ 2553 22:01 น.]
- กำหนดการหลักสูตรที่ 2 ค่ายธรรมะพลิกชีวิต..ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง (3 วัน 2 คืน) [25 กุมภาพันธ์ 2553 22:01 น.]
- กำหนดการหลักสูตรที่ 1 ค่ายพุทธบุตร-ธรรมะธิดา (3 วัน 2 คืน) [25 กุมภาพันธ์ 2553 22:01 น.]
- กำหนดการหลักสูตรที่ 1 ค่ายพุทธบุตรธรรมะธิดา (2 วัน 1 คืน) [25 กุมภาพันธ์ 2553 22:01 น.]
ดูทั้งหมด

Engine by MAKEWEBEASY