สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 6
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 334
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 4,627,322
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
25 มิถุนายน 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
      
10  11  12  13  14  15 
16  17  18  19  20  21  22 
23  24  25  26  27  28  29 
30             
  แนะนำหลักสูตรธรรมะอารมณ์ดี
กำหนดการหลักสูตรที่ 1 ค่ายพุทธบุตรธรรมะธิดา (2 วัน 1 คืน)
[25 กุมภาพันธ์ 2553 18:39 น.]จำนวนผู้เข้าชม 9972 คน
ตัวอย่างกำหนดการอบรมหลักสูตรธรรมะอารมณ์ดี (๒ วัน ๑ คืน)
หลักสูตรที่ ๑  ค่ายพุทธบุตรธรรมะธิดา
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ....................  โรงเรียน............................
วันที่ ................เดือน..................พ.ศ...............
วันที่ ...........  เดือน..............พ.ศ..................
เวลา ๐๘.๐๐  น.  นักเรียนพร้อมเพรียงกันที่ห้องประชุม
เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐  น. พิธีการเปิดการอบรม/พิธีมอบตัวเป็น
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐  น. สมาทานศีล ๕/เข้าถึงความเป็นชาว
เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๑๕  น บันทึกคนสำคัญ / เรียนรู้กติกาการอยู่ร่วมกัน
เวลา ๑๑.๓๐ - ๑๒.๔๕  น. รับประทานอาหาร /พัก 
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐  น.


ธรรมะบรรยาย “วิปัสสนานุบาล”/การภาวนาแห่งจิต
- กิจกรรม “รวมความแตกต่างให้เป็นหนึ่งเดียว”
- ทำอย่างไร.....ให้เรียนเก่ง
- ธรรมะจากสื่อสภาพปัญหาสังคม “วัยรุ่น.....วุ่นรัก”
เวลา ๑๖.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.  พัก/ทำภาระกิจส่วนตัว
เวลา ๑๗.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.  รับประทานอาหารเย็น
เวลา ๑๘.๐๐ - ๑๙.๓๐ น. 
สวดมนต์ - ทำวัตร,  บริหารจิตเจริญปัญญา
-  ศึกษาเหตุการณ์ในดินแดนพุทธภูมิ  
เวลา ๑๙.๓๐ - ๒๐.๐๐ น. 
กิจกรรม  “ positive  and  creative  thinking” 
-  แค่พลิกความคิดชีวิตก็เปลี่ยน 
เวลา ๒๐.๐๐ - ๒๐.๓๐ น.   พัก/ดื่นน้ำปานะ
เวลา ๒๐.๓๐ - ๒๒.๐๐ น. กิจกรรม “สานแสงแห่งศรัทธา  จุดเทียนชัยถวายราชสดุดี”
เวลา ๒๒.๐๐  น.    ธรรมะหลับสบาย/พักผ่อน
 วันที่......เดือน........... พ.ศ................
 
เวลา  ๐๕.๐๐  -  ๐๕.๓๐  น. เวลา  ๐๕.๐๐  -  ๐๕.๓๐  น.
เวลา  ๐๕.๓๐  -  ๐๖.๑๕  น
สวดมนต์ทำวัตร,  บริหารจิตเจริญปัญญา
- ขยับกายสบายชีวีวิถีพุทธ/ตามรู้เท่าทันปัจจุบันขณะจิต
เวลา  ๐๖.๑๕  -  ๐๗.๐๐  น. แยกกลุ่มเดินจงกรม,ฝึกโยคะ
เวลา  ๐๗.๐๐  -  ๐๘.๔๕  น. รับประทานอาหาร/พัก
เวลา  ๐๙.๐๐  -  ๑๐.๐๐  น. พลังบวกของชีวิต/การสร้างความฝันและกำลังใจให้ตนเอง
เวลา  ๑๐.๐๐  -  ๑๑.๓๐  น.

ปรัชญาหน้ากุฏิ “ไอสไตน์ถาม..พระพุทธเจ้าตอบ”
-  ปุจฉาวิสัชชนา ทุกคำถามทุกความสงสัยในพระพุทธศาสนา
-  ตักบาตรความดี
เวลา ๑๑.๓๐ - ๑๒.๔๕ น. รับประทานอาหาร /พัก
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. พิธีอธิษฐานจิตเพื่อชีวิตใหม่
เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. กิจกรรม “ดวงประทีป.......แห่งรักแท้”
เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. พิธีปิดค่าย


หมายเหตุ. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
แนะนำหลักสูตรธรรมะอารมณ์ดี
- พระอาจารย์วีรพล วีรญาโณ จากดินแดนจิงโจ้ [25 กุมภาพันธ์ 2553 18:39 น.]
- กำหนดการอบรมสัมมนาธรรมะอารมณืดี 1 วัน [25 กุมภาพันธ์ 2553 18:39 น.]
- ่มาช้ายังดีกว่าไม่มา..ค่ายคุณธรรมสตรีศรีฯ ณ..วัดสามง่าม.คราบบบ [25 กุมภาพันธ์ 2553 18:39 น.]
- กำหนดการค่ายพุทธบุตร - ธรรมะธิดา สำหรับนักเรียน 2 วันไม่ค้างคืน [25 กุมภาพันธ์ 2553 18:39 น.]
- กำหนดการหลักสูตรที่ 5 ค่ายวิปัสสนานุบาล (3 วัน 2 คืน) [25 กุมภาพันธ์ 2553 18:39 น.]
- กำหนดการหลักสูตรที่ 4 ค่ายวาทศิลป์เพื่อพัฒนาผู้นำเยาวชน (3 วัน 2 คืน) [25 กุมภาพันธ์ 2553 18:39 น.]
- กำหนดการหลักสูตรที่ 3 ค่ายศิลปะแห่งชีวิต...พิชิตความสุข ( 3 วัน 2 คืน) [25 กุมภาพันธ์ 2553 18:39 น.]
- กำหนดการหลักสูตรที่ 2 ค่ายธรรมะพลิกชีวิต..ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง (3 วัน 2 คืน) [25 กุมภาพันธ์ 2553 18:39 น.]
- กำหนดการหลักสูตรที่ 1 ค่ายพุทธบุตร-ธรรมะธิดา (3 วัน 2 คืน) [25 กุมภาพันธ์ 2553 18:39 น.]
- กำหนดการหลักสูตรที่ 1 ค่ายพุทธบุตรธรรมะธิดา (2 วัน 1 คืน) [25 กุมภาพันธ์ 2553 18:39 น.]
ดูทั้งหมด

Engine by MAKEWEBEASY