สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 6
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 1,323
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 5,139,966
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
19 มกราคม 2563
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
   
10  11 
12  13  14  15  16  17  18 
19  20  21  22  23  24  25 
26  27  28  29  30  31   
             
  ข้อมูลและสื่ออบรม
การสอนธรรมให้สนุกและปฏิบัติได้
[27 กุมภาพันธ์ 2553 18:13 น.]จำนวนผู้เข้าชม 29743 คน

การสอนธรรมให้สนุกและปฏิบัติได้
       
1. การสอนธรรม ด้วยการบอกเล่าและบรรยายอย่างเดียว ไม่ได้ช่วยให้เด็กได้รับการเรียนรู้ หรือได้รับการศึกษาแต่
อย่างใด ได้เพียง ข้อมูลที่ท่องสอบเท่านั้น
2. การกระทำ สำคัญกว่าการพูด สอนธรรม 1 ข้อ แล้วเขาปฏิบัติได้ ดีกว่า สอนธรรมะมากมาย แต่ปฏิบัติไม่ได้เลยสักข้อ
3. การที่เด็กเชื่อฟัง ตอบคำถามได้  ท่องจำหลักได้ ไม่ได้หมายความว่าเขามีคุณธรรมแล้ว การสอนธรรม ควรวัดผลจาก
การปฏิบัติจริง
4. การสอนเด็ก ต้องใช้วิธีการที่ต่างไปจากการสอนผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่สนใจธรรม ฟังธรรม ปฏิบัติธรรม เพราะรู้ว่าดีมีประโยชน์
มาก่อนแล้ว แต่เด็กไม่รู้เรื่องนี้มาก่อน เด็กเข้าวัด และจะยินดีปฏิบัติธรรมก็เพราะน่าสนใจและสนุกหรือไม่เท่านั้น
5. การสอนธรรม จะได้ผล เมื่อคนเรา”คิดได้” และ”คิดเป็น” แต่เด็กยังคิดไม่ได้ และคิดไม่เป็น จึงควรสอนเด็กให้ “คิด”
ก่อนที่จะสอน “แนวคิด” ในเรื่องนั้นๆ
6. การสอนธรรมะ เป็นเรื่องยากที่ต้องสอนให้คนเกิดความซาบซึ้งศรัทธาก่อน แล้วเขาจึงพร้อมจะนำไปปฏิบัติได้
7. แต่การสอนธรรมปัจจุบัน มักจะสอนแต่ชื่อธรรมะ ไม่ใช่ตัวธรรมะ
8. การสอนธรรมะที่แท้จริงต้องประกอบด้วย การสื่อถึงสัจธรรม สภาพธรรมที่ปรากฏและความเข้าใจที่จะปฏิบัติต่อสภาพ
ธรรมนั้น
9. การสอนธรรมะสามเณรภาคฤดูร้อน ในฐานะสอนธรรมะแก่เด็กต้องพิจารณาถึงการสอนที่เหมาะกับวัย สำหรับเด็กนั้น
ต้องใช้การสอน
- สอนจากง่าย ไปหายาก
- สอนจากรูปธรรม  ไปหานามธรรม
- สอนจากเรื่องใกล้ตัว ไปหาสิ่งไกลตัว
- สอนจากปัจจุบันไปหาอดีตและอนาคต
10. การสอนให้ได้ผล อยู่ที่กระบวนการสอน โดยต้องคำนึงถึงวัย และประสบการณ์ของเด็ก โดยต้องเข้าใจจิตวิทยา
เด็กด้วย                                                                                                                    

กระบวนการสอนธรรมแบบบูรณาการ
การสอนด้วยฐานการเรียนรู้ : ห้องเรียนที่เคลื่อนไหว
- ฝึกพฤติกรรมไปพร้อมกับการเรียนธรรมะ
- ฐานวิชาการ ผสมกับฐานการปฏิบัติ
- ใช้ในการสอนหรือการสอบก็ได้
การสอนด้วยเกม : สนุกแต่มีคติ
- สนุกสนานวันละเกม
- สรุปมีสาระจากการเล่น
- เกมนันทนาการ
- เกมเพื่อการเรียนรู้
- เกมเพื่อละลายพฤติกรรม

การสอนด้วยนิทาน : การสอนด้วยตัวอย่าง
- นิทานชาดก
- นิทานธรรมบท
- นิทานขำขัน
- นิทานกฎแห่งกรรม
- นิทานพื้นบ้าน
- เรื่องจริง อิงนิยาย

การสอนพร้อมกับกิจกรรม : สอนไปทำไป สอนด้วยการกระทำ
- กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ : การทำงาน คือการปฏิบัติธรรม
- กิจกรรมบิณฑบาต : เรียนรู้การให้ เรียนรู้ชุมชน เรียนรู้หน้าที่
- กิจกรรมสวดมนต์ ภาวนา : เรียนรู้ตนเอง
- กิจกรรมการธุดงค์ : เรียนรู้โลกกว้างและตนเอง
- กิจกรรมกลุ่ม : เรียนรู้เพื่อน
- กิจวัตรประจำวัน : เรียนรู้หน้าที่

การสอนด้วยสื่อ :  สอนจากภาพและเสียง
- วีดีโอ
- ซีดี
- เทปเสียง : ดอกไม้คุณธรรม,เสียงปลุก เสียงธรรม,พุทธประวัติ
- สไลด์
- คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย
การสร้างระเบียบในการอบรม : อยู่ร่วมกันตามกติกา
- อย่าลงโทษพร่ำเพรื่อ
- ลงโทษให้ได้ประโยชน์
- ให้สำนึกแล้ว จึงลงโทษ
- อย่าประกาศประจาน
- อย่าเรียกเข้าห้องประชุม
- อย่าลงโทษด้วยการนั่งสมาธิ
 
การปลูกจิตสำนึก
- กิจกรรมพระคุณแม่
- กิจกรรมจุดเทียนปัญญา
- กิจกรรมสารภาพความผิด

การปรับพฤติกรรม คือ เครื่องวัดผลสำเร็จของการสอน
- จะปรับพฤติกรรมได้ ต้องปรับทัศนคติ (ใจ)
- พฤติกรรมที่สังเกตได้ คือ กาย วาจา


ตัวอย่างการปลูกฝังพฤติกรรมชาวพุทธ
ทางกาย
- กราบงาม กราบถูกต้อง
- สำรวม เก็บมือ จนเป็นนิสัย
- ไม่ยืนดื่มน้ำ
- ไม่วิ่ง
- ไม่เล่นในห้องประชุม
- ทำอะไรตามระเบียบแถว
- เข้าห้องประชุมตรงเวลา
- ที่พัก ที่อบรมสะอาด
- ตื่นและหลับตามเวลา
ทางวาจา
- พูดมีหางเสียง เจ้าค่ะ ครับผม
- การสัมโมทนียกถา
- การท่องพุทธศาสนสุภาษิตและบทกลอนธรรมะ
- ไม่ตะโกนพูดกัน
- พูดกับเพื่อนด้วยคำสุภาพ
- ขอโทษ ขอบคุณ ขอบใจ ไม่เป็นไร  อนุโมทนาบุญ
ทางใจ
- สงบใจได้ไม่ต่ำกว่า 20 นาที
- คิดในเชิงบวก
- อดได้ ทนได้ รอได้
สิ่งที่น่าจะต้องได้เมื่อจบโครงการแล้ว
- เด็กรู้จักใส่บาตร
- เด็กรู้จักปฏิบัติต่อพระสงฆ์
- เด็กรู้จักไหว้พระก่อนนอน
- เด็กเคารพพ่อแม่ ครูอาจารย์
- เด็กไม่พูดคำหยาบ
- เด็กมีวินัยในตน

การเป็นพระวิทยากรที่ดี
- มีเทคนิคการสร้างสัมพันธภาพที่ดี
- รู้จักวิเคราะห์ผู้ฟัง
- มีเทคนิคสร้างอารมณ์ขัน
- มีจิตวิทยาในการจูงใจ
- คิด ค้นคว้า
- ใจดี รู้ตามกาลเทศะ
- มีปฏิภาณไหวพริบและความกล้า
- สร้างความสามารถพิเศษ เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตน
- ประพฤติตนเป็นคนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี
- รู้จักตัวเอง และมีความกระจ่างในตน
ข้อมูลและสื่ออบรม
- มารยาทชาวพุทธ [27 กุมภาพันธ์ 2553 18:13 น.]
- เปิดตัววิทยากร2 [27 กุมภาพันธ์ 2553 18:13 น.]
- เปิดตัววิทยากร [27 กุมภาพันธ์ 2553 18:13 น.]
- คุณสมบัตินักเทศน์ นักบรรยาย พระวิทยากร [27 กุมภาพันธ์ 2553 18:13 น.]
- คติธรรมคำผญา [27 กุมภาพันธ์ 2553 18:13 น.]
- การสอนธรรมให้สนุกและปฏิบัติได้ [27 กุมภาพันธ์ 2553 18:13 น.]
ดูทั้งหมด

Engine by MAKEWEBEASY